Masz pytanie? Zadzwoń: (12) 399 40 82 lub napisz do nas
 
Notice: Undefined index: count in /home/mstudio1/domains/konsult-med.com.pl/public_html/include/leftmenu.php on line 6

Artykuły

rozmiar czcionki:

A

A

A

Powody złego funkcjonowania systemu.

dodane przez: konsultmed | Data publikacji: 2012.02.01
Powodów złego funkcjonowania systemu, który nie przynosi korzyści, ale stanowi wręcz obciążenie finansowe dla firmy jest co najmniej kilka.

Powód 1. Nieznajomość normy przez Kierownictwo firmy.
Kierownictwo często spodziewa się radykalnego zmniejszenia kosztów, zwiększenia sprzedaży, rozwiązania problemów organizacyjnych i finansowych.

Powód 2. Brak zaangażowania Kierownictwa.
Ma to miejsce wówczas, gdy "zaangażowanie" Kierownictwa ogranicza się do podpisania polityki jakości i zatwierdzania kolejnych procedur. W przypadku konieczności dostosowania pewnych mechanizmów czy struktur do wymogów normy, okazuje się, że zarząd nie chce żadnych zmian i żąda wdrożenia systemu przy utrzymaniu dotychczasowego status quo. Kierownictwo często przykłada wagę jedynie do uzyskania i utrzymania certyfikatu. Nie angażuje się w prace z tym związane, a oczekuje jedynie efektu. Odpowiedzialnością za efekt najczęściej obarczany jest Pełnomocnik ds. SZJ. Postępowanie takie jest złym przykładem dla pracowników niższego szczebla. Jeśli zauważą oni brak zaangażowania ze strony kadry kierowniczej, sami nie będą się angażować.

Powód 3. Wiara, że procedury i instrukcje wystarczą by wszystko działało.
W źle działającym systemie powstaje ogromna ilość procedur, instrukcji i formularzy. W wielu wypadkach są one zupełnie niepotrzebne, napisane nieprawidłowo i dublują się. Pełnomocnicy wychodzą z założenia, że lepiej zrobić za dużo procedur, niż za mało. Chcąc dokładnie opisać każdy proces zachodzący w firmie, tworzą obszerną i mało przejrzystą dokumentację. Prowadzi to do przerostu ilości dokumentów i zawartej w nich treści. Efektem tego jest niestosowanie procedur w praktyce.

Powód 4. Nieprzestrzeganie wytycznych zawartych w procedurach i instrukcjach.
Sytuacja taka spowodowana jest najczęściej tym, że tworzący procedury i instrukcje, nie posiadają odpowiedniej wiedzy o obszarach, które opisują w procedurach i stawiają na formę opisową. Procedury stają się obszerne, a zawarte w nich dane nie są usystematyzowane. Trudno stosować się do takich procedur, gdyż informacje w nich zawarte są nieczytelne. Powodem nieprzestrzegania procedur i instrukcji może stać się także zbyt małe angażowanie pracowników w ich tworzenie. Powołując zespoły do opracowywania dokumentów, nie uwzględnia się osób związanych z poszczególnymi obszarami.
Aby takim sytuacjom zapobiec, należy przy tworzeniu dokumentacji w pełni współpracować z kierownikami poszczególnych obszarów firmy, a nawet z szeregowymi pracownikami. Warto korzystać z ich wiedzy i doświadczeń.

Powód 5. Niechęć do formalnego zgłaszania potrzeby zmian w procedurach.
Procedury w SZJ nie są dokumentami, które zostają raz na zawsze. Każda firma cały czas zmienia się, doskonali oraz przystosowuje do zmieniającego się otoczenia i rynku. Wraz z tymi zmianami, zmienia się przebieg procesów w przedsiębiorstwie. Za tym powinny iść również zmiany w procedurach. O konieczności dokonania zmian w danym obszarze powinni informować Pełnomocnika pracownicy działający w tym obszarze. Jeśli tego nie robią raz napisane procedury pozostają bezużyteczne zwykle aż do czasu gdy udaje się skorygować tę sytuacje poprzez zalecenia z auditów.

Powód 6. Niewystarczające uprawnienia Pełnomocnika ds. SZJ.
Stanowisko Pełnomocnika ds. SZJ powinno być umieszczone na szczytowych pozycjach struktury organizacyjnej firmy.
Jeśli osoba, pełniąca rolę Pełnomocnika, nie ma znaczącej pozycji w firmie, mogą pojawić się trudności z wykonywaniem przez nią swoich obowiązków. Trudności te spowodowane są tym, iż osoby znajdujące się wyżej w strukturze organizacyjnej ignorują zalecenia Pełnomocnika.
Zobacz tagże...
2012.02.01

Czy system zarządzania jakością jest potrzebny?

dodane przez: konsultmed
W dzisiejszych czasach prawie każdy przedsiębiorca niezależnie od branży jaką reprezentuje jak i od wielkości firmy, którą zarządza staje przed dylematem wdrożenia Systemu Zarządzania Jakością wg normy ISO 9001. »
2012.02.01

Etapy wdrażania systemu zarządzania jakością.

dodane przez: konsultmed
Każda firma przed podjęciem decyzji o rozpoczęciu wdrażania systemu w jakiś określony sposób już funkcjonowała i rozwijała się. Wdrażany system nie powinien „burzyć” całkowicie istniejącego dotychczas w firmie systemu funkcjonowania poszczególnych komórek organizacyjnych. »