Audity

Konsult-Med świadczy usługi w zakresie :

Przeprowadzania auditów wstępnych oraz sprawdzających stopień wdrożenia systemu jakości

konsult-med
konsult-med

wg ISO 9001ISO 22000ISO 22716, ISO 14001 oraz zasad HACCPGMPGHP i GLP

Przeprowadzania auditów wewnętrznych i auditów dostawców na zgodność z wymaganiami norm ISO oraz Prawa farmaceutycznego i GMP