Doradztwo

Konsult-Med świadczy usługi w zakresie :

Wdrażania systemów zarządzania jakością wg norm ISO 9001ISO 22000ISO 22716ISO 14001 nadzoru nad wdrożonymi systemami oraz przeprowadzania okresowej weryfikacji systemów.Wdrażanie systemu zarządzania jakością obejmuje:

konsult-med
konsult-med
 • audit wstępny, mający na celu zapoznanie się z organizacją, sposobem jej działania oraz ustaleniem ilości procesów w przedsiębiorstwie
 • sporządzenie szczegółowego harmonogramu prac wdrożeniowych
 • szkolenie pracowników
 • opracowanie lub pomoc przy opracowaniu dokumentacji wymaganej przez normę
  (Księga jakości, procedury i inne)
 • nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem systemu – ocena stopnia dostosowania systemu do potrzeb każdego obszaru w firmie,
 • przeprowadzenie auditów wewnętrznych
 • przygotowanie firmy do certyfikacji.

 

Kontroli zgodności funkcjonowania systemu z aktualnymi wymaganiami aktów normatywnych wyższej rangi (ustawy, rozporządzenia). Outsourcingu usług w ramach systemu zarządzania jakością obejmującego:

 • stałą lub doraźną pomoc w utrzymywaniu i doskonaleniu systemu jakości poprzez audity wewnętrzneaudity dostawców
 • pełnienie roli pełnomocnika systemu jakości.

Doradztwa przy kwalifikacji i walidacji urządzeń produkcyjnych oraz walidacji procesów wytwarzania produktów leczniczych.