methylflash methylated dna quantification kit

MethylFlash Hydroxymethylated DNA Quantification Equipment

Kwantyfikacja metylacji DNA

Metylacja DNA  odgrywa zasadniczą rolę w regularnej poprawie organizmu oraz w różnicowaniu ruchliwym w większych organizmach. Ekspresja genów, poza zdarzeniem praktycznie wszystkich rodzajów nowotworów, jest dodatkowo powiązana z  metylacją DNA .

Na przykład, międzynarodowy materiał o niższej zawartości 5-metylocytozyny (hipometylacja DNA) jest prawdopodobnie związany z niedoborem metylu w wyniku dość wielu wpływów środowiskowych i został zaproponowany jako marker molekularny w wielu procesach organicznych porównywalnych z większością nowotwory. Ogólna ocena ilościowa metylacji DNA jest niezbędna do zrozumienia roli, jaką odgrywa ekspresja i wyciszanie genów w poprawie większości nowotworów i różnych dolegliwości.

Urządzenie do  oznaczania ilościowego metylowanego DNA MethylFlash (kolorymetryczne)  to cały zestaw zoptymalizowanych buforów i odczynników do kolorymetrycznej oceny ilościowej międzynarodowej metylacji DNA poprzez szczególne pomiary zakresów 5-metylocytozyny (5-mC) w formacie podobnym do mikropłytki ELISA. W porównaniu z testami opartymi na LUMA lub LINE-1, Alu i LTR, know-how MethylFlash™ natychmiast określa ilościowo dokładną międzynarodową metylację DNA.

Ten pakiet można szczególnie zoptymalizować do użytku w parze z urządzeniem MethylFlash Hydroxymethylated DNA Quantification Equipment (kolorymetryczny) do równoczesnego oznaczania ilościowego każdego metylowanego DNA i hydroksymetylowanego DNA.

Opcje produktu
Urządzenie do oznaczania ilościowego metylowanego DNA MethylFlash™ (kolorymetryczne) jest dodatkowym udoskonaleniem naszych wcześniejszych międzynarodowych zestawów do oznaczania ilościowego DNA Methylamp™ poprzez uproszczenie przepływu pracy i zwiększenie spójności wyników. Wykorzystuje rewolucyjną metodologię, aby wskaźniki tła były wyjątkowo niskie, eliminując etapy suszenia i blokowania płyt. W porównaniu ze strategiami opartymi na chromatografii, porównywalnymi do HPLC lub spektrometrii masowej, produkt ten zapewnia tanią strategię precyzyjnego pomiaru zakresów 5-metylocytozyny. Pakiet posiada kolejne korzyści i opcje:

  • Test kolorymetryczny z łatwymi do wykonania krokami zapewniającymi komfort i szybkość. Cały proces może zostać zakończony w ciągu czterech godzin.
  • Rewolucyjny skład opakowania pozwala na wyjątkowo niskie wskaźniki tła, co eliminuje konieczność blokowania płytek i sprawia, że ​​test jest łatwy, prawidłowy, niezawodny i stały.
  • Nadmierna czułość, której zakres wykrywania może wynosić zaledwie 0,2 ng metylowanego DNA i akceptuje zaledwie 50 ng wprowadzonego genomowego DNA.
  • Zoptymalizowane opcje przeciwciała i wzmacniacza umożliwiają nadmierną specyficzność do 5mC, bez reaktywności krzyżowej z niemetylowaną cytozyną i brakiem lub nieistotną reaktywnością krzyżową z hydroksymetylocytozyną we wskazanych różnych ogniskach wzorca DNA.
  • Uwzględniono typowe, optymistyczne i niepożądane kontrole, które są odpowiednie do ilościowego oznaczania metylowanego DNA dowolnego gatunku.
  • Format mikropłytki paskowej sprawia, że ​​test jest wszechstronny: podręcznik lub ocena nadmiernej przepustowości.

Przepis i proces Urządzenie do oznaczania ilościowego metylowanego DNA MethylFlash (kolorymetryczne) zawiera wszystkie odczynniki kluczowe dla oceny ilościowej metylacji DNA na świecie. W tym teście DNA z pewnością usunie dołki, z którymi szczególnie można się obchodzić, aby mieć nadmierne powinowactwo do DNA.

Zmetylowaną frakcję DNA wykrywa się stosując przeciwciała antyadhezyjne i wykrywające, po czym określa się ilościowo za pomocą odpowiedzi podobnej do testu ELISA, badając absorbancję w spektrofotometrze mikropłytkowym przy 450 nm. Ilość zmetylowanego DNA jest proporcjonalna do zmierzonej głębokości OD, którą można obliczyć za pomocą dołączonego do opakowania preparatu dla względnej metylacji dwóch całkowicie różnych próbek DNA lub bezwzględnego oznaczenia ilościowego 5-metylocytozyny (5mC) przy użyciu zwykłej krzywej.

methylflash methylated dna quantification kit
methylflash methylated dna quantification kit

Prosty, szybki i wszechstronny
Kompletny test kolorymetryczny składa się z łatwych do wykonania kroków zapewniających komfort i szybkość, które można wykonać w ciągu czterech godzin. Format mikropłytki typu pasek-dołek pozwala na wszechstronny test w podręczniku lub ocenę nadmiernej przepustowości. Do pakietu dołączono typowe, optymistyczne i niekorzystne kontrole, służące do ilościowego oznaczania metylowanego DNA dowolnego gatunku porównywalnego ze ssakami, roślinnością, grzybami, mikroorganizmami i wirusami.

Bezpieczny i poręczny
Wszystkie potrzebne odczynniki, wraz z kontrolami negatywnymi i kontrolami optymistycznymi, do ilościowej oceny metylacji DNA na świecie są wygodnie zapakowane w opakowaniu. Bezpośrednia kolorymetryczna ocena ilościowa próbek DNA zastępuje przestarzałe lub gorsze strategie i eliminuje konieczność trawienia/denaturacji DNA, radioaktywności, ekstrakcji lub chromatografii.

Niezwykle Delikatny i Szczególny
Nowatorski proces i zastrzeżone składy opakowań umożliwiają uzyskanie prawidłowej ilościowej oceny metylowanego DNA z nadmierną czułością i swoistością. Limit wykrywania wchodzącego DNA może wynosić zaledwie 0,2 ng metylowanego DNA.

Porównywalność dostępnych światowych strategii testów metylacji DNA opartych na teście ELISA

MethylFlash (kolorymetryczny) Konkurent Z Konkurent C
Nakaz testu Bezpośredni test ELISA Bezpośredni test ELISA Ukośny ELISA
Format 96-dołkowa płytka 96-dołkowa płytka 96-dołkowa płytka
Wrażliwość Wspaniały limit wykrywania: 0,2 ng 5-mC DNA Dobry limit detekcji: >0,5 ng 5-mC DNA Bardzo słaby limit wykrywania: >1000 ng 5-mC DNA
Stosunek S/N >20 z bardzo niskim tłem  <cztery z nadmiernym tłem  nie dotyczy*
Komfort proceduralny Nie ma potrzeby blokowania płytek i denaturacji DNA Wymaga blokowania płytek i denaturacji DNA Wymaga blokowania płytki, trawienia DNA i agresywnej inkubacji przeciwciał na dodatkowej płytce
Czas protokołu  <cztery godziny  <cztery godziny  >ósma godzin
Rodzaj i gatunek DNA Wspólne dla każdego gatunku, każdy ssDNA i dsDNA Wyłącznie ludzkie i mysie ssDNA Liczne gatunki
Specyficzność Dotyczy wyłącznie 5-mC Reakcja krzyżowa z 5-hmC nie dotyczy*
Sortowanie ilościowe Każda względna i bezwzględna kwantyfikacja Względny Względny
Wspólne zarządzanie Bezpieczny, ilościowy w bezwzględnej ilości 5 mC i może być uniwersalny dla każdego gatunku Niestabilny, nie może być ilościowy i może być używany wyłącznie dla ludzi lub myszy nie dotyczy*
Minimalna wprowadzona ilość 50 ng 100 ng 1000 ng
Dokładność wykrywania Nadmierne, stabilne i ilościowe zarządzanie banałem. Potwierdzona korelacja zamknięcia z oceną LC-MS przez klientów Niejasne, niestabilne i niewymierne, powszechne zarządzanie nie dotyczy*
Obliczenie % 5-mC Łatwo Wyrafinowany Nie zaoferowano
Opatentowana metodologia Pewnie Nie Nie
Uznanie Bardzo nadmierne ujawnione cytowanie Niski ujawniony cytat polega na Niski ujawniony cytat polega na
Pomóż Doświadczenie Od 2006 Od 2013 Od 2011

 

Anserini CCL-5 ELISA Kit

EAC0240 96Tests
EUR 521

Rabbit CCL-5 ELISA Kit

ERTC0240 96Tests
EUR 521

Monkey CCL-5 ELISA Kit

EMKC0240 96Tests
EUR 521

Porcine CCL-5 ELISA Kit

EPC0240 96Tests
EUR 521

Rat CCL-5 ELISA Kit

ERC0240 96Tests
EUR 521

Human CCL-5 ELISA Kit

EHC0240 96Tests
EUR 521

Canine CCL-5 ELISA Kit

ECC0240 96Tests
EUR 521

Chicken CCL-5 ELISA Kit

ECKC0240 96Tests
EUR 521

Goat CCL-5 ELISA Kit

EGTC0240 96Tests
EUR 521

Bovine CCL-5 ELISA Kit

EBC0240 96Tests
EUR 521

7095D 9 PASTEUR PIPET BOROSILICATE

7095D-9 200/pk
EUR 78
Description: Disposable Pipets; Pasteur Pipets

Polyclonal Goat anti-GST α-form

GST-ANTI-1 50 uL
EUR 280

Polyclonal Goat anti-GST μ-form

GST-ANTI-2 50 uL
EUR 280

Polyclonal Goat anti-GST p-form

GST-ANTI-3 50 uL
EUR 280

Guinea Pig CCL-5 ELISA Kit

EGC0240 96Tests
EUR 521

Human Brain Tissue Preparation Buffer 9: Normal Nerve Microglia

9-80021 1 x 100 ml Ask for price

Human Cancer Tissue Preparation Buffer 9: Kidney Tumor Cells

9-80032 1 x 100 ml Ask for price

Rat Brain Tissue Preparation Buffer 9: Normal Neuron Cells

9-80227 1 x 100 ml Ask for price

Human Angiotensin 1-9 (Ang1-9) ELISA Kit

RD-Ang1-9-Hu-48Tests 48 Tests
EUR 503

Human Angiotensin 1-9 (Ang1-9) ELISA Kit

RD-Ang1-9-Hu-96Tests 96 Tests
EUR 697

Human Angiotensin 1-9 (Ang1-9) ELISA Kit

DLR-Ang1-9-Hu-48T 48T
EUR 501
Description: A competitive inhibition quantitative ELISA assay kit for detection of Human Angiotensin 1-9 (Ang1-9) in samples from serum, plasma, tissue homogenates, cell lysates, cell culture supernates or other biological fluids.

Human Angiotensin 1-9 (Ang1-9) ELISA Kit

DLR-Ang1-9-Hu-96T 96T
EUR 651
Description: A competitive inhibition quantitative ELISA assay kit for detection of Human Angiotensin 1-9 (Ang1-9) in samples from serum, plasma, tissue homogenates, cell lysates, cell culture supernates or other biological fluids.

Human Angiotensin 1-9 (Ang1-9) ELISA Kit

RDR-Ang1-9-Hu-48Tests 48 Tests
EUR 525

Human Angiotensin 1-9 (Ang1-9) ELISA Kit

RDR-Ang1-9-Hu-96Tests 96 Tests
EUR 729

Human Carbohydrate Antigen 19-9 (CA19-9) ELISA Kit

RD-CA19-9-Hu-48Tests 48 Tests
EUR 436

Human Carbohydrate Antigen 19-9 (CA19-9) ELISA Kit

RD-CA19-9-Hu-96Tests 96 Tests
EUR 601

Human Carbohydrate Antigen 19-9 (CA19-9) ELISA Kit

DLR-CA19-9-Hu-48T 48T
EUR 441
Description: A sandwich quantitative ELISA assay kit for detection of Human Carbohydrate Antigen 19-9 (CA19-9) in samples from serum, plasma, tissue homogenates, cell lysates, cell culture supernates or other biological fluids.

Human Carbohydrate Antigen 19-9 (CA19-9) ELISA Kit

DLR-CA19-9-Hu-96T 96T
EUR 570
Description: A sandwich quantitative ELISA assay kit for detection of Human Carbohydrate Antigen 19-9 (CA19-9) in samples from serum, plasma, tissue homogenates, cell lysates, cell culture supernates or other biological fluids.

Human Carbohydrate Antigen 19-9 (CA19-9) ELISA Kit

RDR-CA19-9-Hu-48Tests 48 Tests
EUR 455

Human Carbohydrate Antigen 19-9 (CA19-9) ELISA Kit

RDR-CA19-9-Hu-96Tests 96 Tests
EUR 629

anti-Kallikrein 9

YF-PA22915 50 ul
EUR 363
Description: Mouse polyclonal to Kallikrein 9

anti-Kallikrein 9

YF-PA22916 50 ug
EUR 363
Description: Mouse polyclonal to Kallikrein 9

anti-Caspase 9

YF-PA23361 50 ul
EUR 334
Description: Mouse polyclonal to Caspase 9

anti-galectin 9

YF-PA24081 50 ul
EUR 334
Description: Mouse polyclonal to galectin 9

anti-Calpain 9

YF-PA25661 50 ul
EUR 334
Description: Mouse polyclonal to Calpain 9

Mouse pre-microRNA Expression Construct mir-9-1

MMIR-9-1-PA-1 Bacterial Streak
EUR 684

Mouse pre-microRNA Expression Construct mir-9-2

MMIR-9-2-PA-1 Bacterial Streak
EUR 684

Mouse pre-microRNA Expression Construct mir-9-3

MMIR-9-3-PA-1 Bacterial Streak
EUR 684

Rabbit Anti-AQP1-AQP9 and AQPAP Antiserum (25 ul each of AQP1-9)

AQP0-9-AP-S 25 ul x10
EUR 1085

mAb rat anti-mouse IL-9

CT326 0.5 mg
EUR 260

mAb hamster anti-mouse IL-9

CT327 0.5 mg
EUR 260

Rabbit Anti-AQP1-AQP9 and AQPAP, aff. pure (25 ug each of AQP1-9)

AQP0-9-AP-A 25 ul x10
EUR 1207

miRZip-9 anti-miR-9 microRNA construct

MZIP9-PA-1 Bacterial Streak
EUR 684

Anti-MAPK8/9 Antibody

PA1407 100ug/vial
EUR 334

Anti-CA19-9 antibody

STJ16100463 1 mL
EUR 1165

Anti-MMP-9 antibody

STJ16100713 1 mL
EUR 714

Anti-CA19-9 antibody

STJ16101066 100 µg
EUR 354

Anti-CA19-9 antibody

STJ180026 0.1 ml
EUR 212

Anti-MMP-9 antibody

STJ180176 0.1 ml
EUR 233

Anti-SOX-9 antibody

STJ180371 0.1 ml
EUR 231

Anti-CA19-9 antibody

STJ400025 1 mg
EUR 492
Description: Carbohydrate antigen 19-9 (CA19-9) is a specific carbohydrate epitope called sialylated Lewis-a pentasaccharide, also known as sLea antigen. This epitope is found on several glycoproteins, including Mucin-1. In healthy individuals, the serum concentration of CA19-9 is low, but it increases during gastrointestinal malignancies, including pancreatic cancer, pancreatic or hepatobiliary adenocarcinoma, or colon cancer.

Anti-Aquaporin 9 Antibody

STJ500147 100 µg
EUR 476

Anti-Caspase-9 antibody

STJ11100939 100 µl
EUR 393
Description: This gene encodes a member of the cysteine-aspartic acid protease (caspase) family. Sequential activation of caspases plays a central role in the execution-phase of cell apoptosis. Caspases exist as inactive proenzymes which undergo proteolytic processing at conserved aspartic residues to produce two subunits, large and small, that dimerize to form the active enzyme. This protein can undergo autoproteolytic processing and activation by the apoptosome, a protein complex of cytochrome c and the apoptotic peptidase activating factor 1; this step is thought to be one of the earliest in the caspase activation cascade. This protein is thought to play a central role in apoptosis and to be a tumor suppressor. Alternative splicing results in multiple transcript variants.

Anti-NHE-9 Antibody

A05959-1 100ul
EUR 397
Description: Rabbit Polyclonal Antibody for NHE-9 Antibody (SLC9A9) detection. Tested with WB in Human, Mouse.

Anti-Frizzled-9 Antibody

A08165 100ul
EUR 397
Description: Rabbit Polyclonal Antibody for Frizzled-9 Antibody (FZD9) detection.tested for IHC in Human, Mouse, Rat.

Anti-IL-9 Antibody

A02925 100ug
EUR 455
Description: Rabbit Polyclonal IL-9 Antibody. Validated in WB and tested in Human.

Anti-Galectin-9 Antibody

A03415 100ul
EUR 397
Description: Rabbit Polyclonal Antibody for Galectin-9 Antibody (LGALS9) detection.tested for WB in Human, Mouse, Rat.

Anti-BMP-9 Antibody

A03443-1 100ul
EUR 397
Description: Rabbit Polyclonal Antibody for BMP-9 Antibody (GDF2) detection.tested for IHC in Human, Mouse.

Anti-Cadherin-9 Antibody

A12410 100ul
EUR 397
Description: Rabbit Polyclonal Antibody for Cadherin-9 Antibody (CDH9) detection. Tested with WB, IHC, IF in Human, Mouse.

Anti-ZnT-9 Antibody

A10142-1 100ul
EUR 397
Description: Rabbit Polyclonal Antibody for ZnT-9 Antibody (SLC30A9) detection. Tested with WB in Human, Mouse, Rat.

Anti-Importin-9 Antibody

A10216 100 ug
EUR 397
Description: Rabbit Polyclonal Importin-9 Antibody. Validated in IHC, WB and tested in Human, Mouse.

Anti-ZnT-9 antibody

STJ96356 200 µl
EUR 197
Description: Rabbit polyclonal to ZnT-9.

Anti-ZnT-9 antibody

STJ96357 200 µl
EUR 197
Description: Rabbit polyclonal to ZnT-9.

Anti-FGF-9 antibody

STJ96544 200 µl
EUR 197
Description: Rabbit polyclonal to FGF-9.

Anti-GDF-9 antibody

STJ96666 200 µl
EUR 197
Description: Rabbit polyclonal to GDF-9.

Anti-MMP-9 antibody

STJ96722 200 µl
EUR 197
Description: MMP-9 is a protein encoded by the MMP9 gene which is approximately 78,4 kDa. MMP-9 is secreted into the extracellular space. It is involved in the integrin pathway, matrix metalloproteinases, degradation of the extracellular matrix and the innate immune system. It is a zinc-dependent endopeptidase and is involved in the breakdown of extracellular matrix in normal physiological processes, such as embryonic development, reproduction, and tissue remodelling, as well as in disease processes, such as arthritis and metastasis. MMP-9 is expressed in the blood, bone marrow, lung, intestine and lymph nodes. Mutations in the MMP9 gene may result in intervertebral disc disease. STJ96722 was affinity-purified from rabbit antiserum by affinity-chromatography using epitope-specific immunogen. This polyclonal antibody detects endogenous levels of MMP-9 protein.

Anti-Caspase 9 antibody

STJ96979 200 µl
EUR 197
Description: Caspase-9 is a protein encoded by the CASP9 gene which is approximately 46,2 kDa. Caspase-9 is localised to the cytosol, mitochondrion and nucleus. It is involved in the TNFR1 pathway, RET signalling and apoptosis modulation and signalling. Caspase-9 exist as an inactive proenzyme which undergoes proteolytic processing at conserved aspartic residues to produce two subunits, large and small, that dimerize to form the active enzyme. It is involved in the activation cascade of caspases responsible for apoptosis execution. Binding of caspase-9 to Apaf-1 leads to activation of the protease which then cleaves and activates caspase-3. Caspase-9 is ubiquitously expressed with highest expression in the heart. Mutations in the CASP9 gene may result in cerebral hypoxia and cervical cancer. STJ96979 was affinity purified. This monoclonal antibody binds endogenous caspase-9.

Anti-MMP-9 antibody

STJ98248 100 µl
EUR 234
Description: Mouse monoclonal to MMP-9.

Anti-MMP-9 antibody

STJ98249 100 µl
EUR 234
Description: Mouse monoclonal to MMP-9.

Anti-Frizzled-9 antibody

STJ98754 200 µl
EUR 197
Description: Rabbit polyclonal to Frizzled-9.

Anti-BMP-9 antibody

STJ98776 200 µl
EUR 197
Description: Rabbit polyclonal to BMP-9.

Anti-ACAD-9 antibody

STJ91435 200 µl
EUR 197
Description: Rabbit polyclonal to ACAD-9.

Anti-Anoctamin-9 antibody

STJ91605 200 µl
EUR 197
Description: Rabbit polyclonal to Anoctamin-9.

Anti-Cadherin-9 antibody

STJ91969 200 µl
EUR 197
Description: Rabbit polyclonal to Cadherin-9.

Anti-Calpain 9 antibody

STJ91982 200 µl
EUR 197
Description: Rabbit polyclonal to Calpain 9.

Anti-Caspase-9 antibody

STJ92029 200 µl
EUR 197
Description: Caspase-9 is a protein encoded by the CASP9 gene which is approximately 46,2 kDa. Caspase-9 is localised to the cytosol, mitochondrion and nucleus. It is involved in the TNFR1 pathway, RET signalling and apoptosis modulation and signalling. Caspase-9 exist as an inactive proenzyme which undergoes proteolytic processing at conserved aspartic residues to produce two subunits, large and small, that dimerize to form the active enzyme. It is involved in the activation cascade of caspases responsible for apoptosis execution. Binding of caspase-9 to Apaf-1 leads to activation of the protease which then cleaves and activates caspase-3. Caspase-9 is ubiquitously expressed with highest expression in the heart. Mutations in the CASP9 gene may result in cerebral hypoxia and cervical cancer. STJ92029 was affinity purified. This poly clonal antibody binds endogenous caspase-9.

Anti-DHHC-9 antibody

STJ92709 200 µl
EUR 197
Description: Rabbit polyclonal to DHHC-9.

Anti-Frizzled-9 antibody

STJ93153 200 µl
EUR 197
Description: Rabbit polyclonal to Frizzled-9.

Anti-Frizzled-9 antibody

STJ93154 200 µl
EUR 197
Description: Rabbit polyclonal to Frizzled-9.

Anti-Galectin-9 antibody

STJ93206 200 µl
EUR 197
Description: Rabbit polyclonal to Galectin-9.

Anti-GDF-9 antibody

STJ93256 200 µl
EUR 197
Description: Rabbit polyclonal to GDF-9.

Anti-MMP-9 antibody

STJ93257 200 µl
EUR 197
Description: Rabbit polyclonal to MMP-9.

Anti-HDAC5/9 antibody

STJ93482 200 µl
EUR 197
Description: Rabbit polyclonal to HDAC5/9.

Anti-MAGE-9 antibody

STJ93989 200 µl
EUR 197
Description: Rabbit polyclonal to MAGE-9.

Anti-MAP-9 antibody

STJ94003 200 µl
EUR 197
Description: Rabbit polyclonal to MAP-9.

Anti-Synaptotagmin-9 antibody

STJ72831 100 µg
EUR 359

Anti-NHE-9 antibody

STJ94485 200 µl
EUR 197
Description: Rabbit polyclonal to NHE-9.

Anti-Pax-9 antibody

STJ94968 200 µl
EUR 197
Description: Rabbit polyclonal to Pax-9.

Anti-PI-9 antibody

STJ95081 200 µl
EUR 197
Description: Rabbit polyclonal to PI-9.

Anti-Sox-9 antibody

STJ95736 200 µl
EUR 197
Description: Sox-9 is a protein encoded by the SOX9 gene which is approximately 56,2 kDa. Sox-9 is localised to the nucleus. It is involved in signalling by wnt, cAMP signalling pathway and embryonic and induced pluripotent stem cell differentiation pathways and lineage-specific markers. It plays an important role in the normal skeletal development and may regulate the expression of other genes involved in chondrogenesis by acting as a transcription factor for these genes. Sox-9 is expressed in the nervous system, eye, bone, intestine and pancreas. Mutations in the SOX9 gene may result in campomelic dysplasia. STJ95736 was affinity-purified from rabbit antiserum by affinity-chromatography using epitope-specific immunogen. This polyclonal antibody detects endogenous levels of Sox-9 protein.

Anti-TCF-9 antibody

STJ95946 200 µl
EUR 197
Description: Rabbit polyclonal to TCF-9.

Anti-Caspase-9 antibody

STJ99219 200 µl
EUR 197
Description: Mouse monoclonal to Caspase-9.

Anti-Caspase-9 antibody

STJ92026 200 µl
EUR 197
Description: Rabbit polyclonal to Caspase-9.

Anti-Caspase-9 antibody

STJ92027 200 µl
EUR 197
Description: Rabbit polyclonal to Caspase-9.