Sirtuin 1 Inhibiting Tiocyanates (S1th) -A New Class of Isotype Selective Inhibitors of NAD + Dependent Lysine Deacetylases

Sirtuin 1 Inhibiting Tiocyanates (S1th) -A New Class of Isotype Selective Inhibitors of NAD + Dependent Lysine Deacetylases

Sirtuin 1 (Sirt1) jest deacetylazą lizyny zależną od NAD +, związaną z patogenezą różnych chorób, w tym raka. W wielu typach raka ekspresja Sirt1 jest zwiększona, a wyższe poziomy są związane z przerzutami i złymi rokowaniami. Jednak wykazano również, że Sirt1 może mieć właściwości hamujące rozwój nowotworów, aw niektórych przypadkach odnotowano nawet podwójną rolę dla…

Read More
Badanie interakcji Peloruside-A z lekoopornymi izotypami tubuliny αβII i αβIII w ludzkim raku jajnika przy użyciu modelowania molekularnego.

Badanie interakcji Peloruside-A z lekoopornymi izotypami tubuliny αβII i αβIII w ludzkim raku jajnika przy użyciu modelowania molekularnego.

Mikrotubule (MT) odgrywają zasadniczą rolę w mitozie; w związku z tym identyfikuje się je jako potencjalne cele do projektowania nowych środków przeciwmitotycznych. MT składają się z izotypów α / β-tubuliny, które są związane z różnymi efektami lekooporności przeciwko środkom nakierowanym na MT. Peloruside-A (PLA) jest silnym środkiem antymitotycznym, wykazującym doskonałe działanie przeciw rakowi opornemu na…

Read More
Wstępne dowody na występowanie polimorfizmów izotypu 3 β-tubuliny w izolatach Fasciola Hepatica u bydła i owiec w Turcji.

Wstępne dowody na występowanie polimorfizmów izotypu 3 β-tubuliny w izolatach Fasciola Hepatica u bydła i owiec w Turcji.

Fascioloza wywoływana przez Fasciola hepatica jest częstą chorobą pasożytniczą zwierząt gospodarskich, zwłaszcza owiec i bydła. W pracy przeprowadzono charakterystykę molekularną genu izotypu 3 β-tubuliny w izolatach Fasciola hepatica pochodzących od bydła i owiec w Turcji. W tym celu zebrano łącznie 80 dorosłych izolatów Fasciola hepatica od 20 owiec i 20 bydła w prowincjach Kayseri i…

Read More