konsult-med

Różnice w  genomie , metylomie i transkryptomie nie różnicują izolatów Streptococcus equi subsp. equi od koni z ostrymi objawami klinicznymi od izolatów niejawnych nosicieli

 • Streptococcus equi subsp. equi (SEE) jest bakterią ograniczoną do gospodarza, która powoduje powszechną zakaźną chorobę górnych dróg oddechowych znaną jako dusi u koni. Utrzymywanie się infekcji SEE wydaje się być związane z niewidocznymi końmi nosicielami, ponieważ nie utrzymuje się długo w środowisku ani nie zakaża innych ssaków gospodarzy lub wektorów, a infekcja skutkuje krótkotrwałą odpornością.
 • To, czy czynniki patogenne umożliwiają utrzymanie SEE u koni bez powodowania objawów klinicznych, pozostaje słabo poznane. Dlatego naszym celem było wykorzystanie technologii sekwencjonowania nowej generacji do scharakteryzowania genomu, metylomu i transkryptomu izolatów SEE z koni z ostrymi objawami klinicznymi i niewyraźnymi końmi nosicielami – w tym izolatów odzyskanych z poszczególnych koni, z których wielokrotnie pobierano próbki – w celu oceny patogenów zmiany, które mogą odzwierciedlać specyficzne dostosowania SEE do gospodarza, które przyczyniają się do niewidocznego przewozu.
 • Dodatkowe elementy genomu i metylom izolatów SEE ze Szwecji i Pensylwanii nie ujawniły żadnych znaczących ani stałych różnic między ostrymi klinicznymi i nieoczywistymi izolatami nosicielskimi SEE. Sekwencjonowanie RNA izolatów SEE z Pensylwanii nie wykazało żadnych genów, które ulegały zróżnicowanej ekspresji między ostrymi klinicznymi i niewidocznymi izolatami nośnikowymi SEE.
 • Brak specyficznych, spójnych zmian w genomach pomocniczych, metylomach i transkryptomach ostrych klinicznych i niewidocznych izolatów będących nosicielami SEE wskazuje, że jest mało prawdopodobne, aby przystosowanie SEE do gospodarza wyjaśniało nosicielstwo SEE. Wysiłki zmierzające do zrozumienia stanu przewoźnika w SEE powinny zamiast tego koncentrować się na czynnikach gospodarza.

Pełna mitochondrialnego  genom  z  Micromus paganus  (Linnaeus, 1767) (Neuroptera: życiorkowate: Microminae) z analizy filogenetycznej

Złożono kompletny genom mitochondrialny (mt)  Micromus paganus  (Linnaeus, 1767) (Neuroptera: Hemerobiidae: Microminae) i przeprowadzono analizę filogenetyczną Chrysopoidea. Genom mt miał długość 16 607 pz, w tym 13 genów kodujących białka (PCG), 22 geny tRNA, 2 geny rRNA i area kontrolny (CR). Dwanaście PCG rozpoczęło się od typowego ATN, ale  COI  rozpoczęło się od TCG. Area kontrolny miał długość 1335 pz, a skład zasad stanowił 89,66% A+T.

Analiza filogenetyczna wykazała, że  M. paganus  był grupą siostrzaną dla  Micromus  sp. + M. angulatus . Hemerobiinae i Microminae zostały odzyskane jako monofiletyczne z wysokimi wartościami wsparcia. Nie udało się jednak odzyskać monofilii Drepanepteryginae, co wymagało większej liczby próbek z tej podrodziny w dalszych badaniach.

Genom – szeroka identyfikacja i bioinformatyczna charakterystyka dysmutaz ponadtlenkowych w odpornych na suszenie Cyanobacterium  Chroococcidiopsis  sp. CCMEE 029

 • Badanie obejmujące cały genom anhydrobiotycznej cyjanobakterii  Chroococcidiopsis CCMEE 029 zidentyfikowało trzy geny kodujące dysmutazy ponadtlenkowe (SOD) oznaczone jako MnSOD (SodA2.1 i SodA2.2) oraz Cu/ZnSOD (SodC), jak sugeruje obecność motywów wiążących metale i zachowane sekwencje. Strukturalna analiza bioinformatyczna odzyskanych sekwencji dostarczyła modelowanych struktur MnSOD i Cu/ZnSOD, które były w pełni zgodne z ich rolą funkcjonalną.
 • Sygnał – bioinformatyczna peptydów przewidywania zidentyfikowali peptyd sygnałowy Tat na N-końcu SodA2.1 że podświetlonego jego transportu przez błony cytoplazmatyczne / tylakoidowych i uwalniania w peryplazmie / tylakoidowych strumienia. Homologie systemu transportu Tat zidentyfikowano w  Chroococcidiopsis CCMEE 029, a symulacja dokowania molekularnego potwierdziła interakcję między peptydem sygnałowym SodA2.1 a modelowanym receptorem TatC, wspierając w ten sposób translokację SodA2.1 przez błony tylakoidów/cytoplazmy.
 • Nie przewidziano żadnego peptydu sygnałowego dla MnSOD (SodA2.2) i Cu/ZnSOD, co sugeruje ich występowanie jako białek cytoplazmatycznych. Homologi nie FeSOD zidentyfikowano  Chroococcidiopsis CCMEE 029, funkcję, która może przyczyniać się do jego tolerancji na wysychanie od żelaza wytwarza rodników hydroksylowych  przez reakcję Fentona. Ogólna nadekspresja w odpowiedzi na wysuszenie trzech zidentyfikowanych genów kodujących SOD podkreśliła rolę SOD w przeciwutleniającej enzymatycznej obronie tej anhydrobiotycznej sinic.
 • Peryplazmatyczny MnSOD chronił otoczkę komórkową przed uszkodzeniem oksydacyjnym, MnSOD zlokalizowany w zmiatanym przez światło tylakoidach aniononie nadtlenkowym rodnikowym wytwarzanym podczas fotosyntezy, podczas gdy cytoplazmatyczny MnSOD i Cu/ZnSOD wzmacniały obronę przed reaktywnymi formami tlenu generowanymi na początku wysychania. Wyniki przyczyniają się do rozszyfrowania mechanizmów tolerancji na wysuszanie tej sinic i umożliwiają zbadanie jej reakcji na stres oksydacyjny podczas przyszłych eksperymentów kosmicznych na niskiej orbicie okołoziemskiej i poza nią.

Struktura genomowa  C. nigrolineata  jest taka sama jak wcześniej opisanego kongenera  C. radiata , który wykazuje reprezentatywne struktury mitogenomiczne Nacellidae i metazoan. Mitogenom ma wszystkie z 37 genów zawartych w 16 153 pz, z jednym regionem kontrolnym zlokalizowanym pomiędzy genami tRNA-Cys i tRNA-Gly. W celu wyjaśnienia pozycji filogenetycznej  C. nigrolineata  u ślimaków, do wnioskowania o największym prawdopodobieństwie wykorzystano zestaw danych obejmujący mitogenomy 10 ślimaków rzepkowo, 10 ślimaków bez rzepki i czterech grup obcych.

konsult-med
konsult-med

GUNC: wykrywanie chimeryzmu i zanieczyszczenia w genomach prokariotycznych

Genomy są kluczowymi jednostkami w mikrobiologii, jednak ustalenie jakości zespołów genomów prokariotycznych pozostaje ogromnym wyzwaniem. Przedstawiamy GUNC (The Genome UNClutterer), narzędzie, które dokładnie wykrywa i określa ilościowo chimeryzm genomu w oparciu o jednorodność linii poszczególnych kontigów przy użyciu pełnego zestawu genów genomu. GUNC uzupełnia istniejące podejścia, koncentrując się na wcześniej niewykrytych typach skażenia: ostrożnie szacujemy, że 5,7% genomów w GenBank, 5,2% w RefSeq i 15-30% wstępnie przefiltrowanych „wysokiej jakości” genomów złożonych z metagenomu w ostatnich badaniach jest niewykryte chimery. GUNC zapewnia szybkie i niezawodne narzędzie do znacznej poprawy jakości genomu prokariotycznego.

Kompletny genom mitochondrialny   skałoczepa pacyficznego  Cellana nigrolineata  (Gastropoda: Patellogastropoda) określony metodą sekwencjonowania strzelbowego przy użyciu platformy Illumina NGS

Pacyficzny skałoczep  Cellana nigrolineata  jest jednym z najczęściej spotykanych ślimaków na wybrzeżach Japonii. W tym miejscu podajemy pełną sekwencję mitogenomu pojedynczego okazu gatunku, która została pobrana z międzypływowej skalistej plaży na plaży Nada w Gobo Metropolis, Wakayama, Japonia (33.8316 N, 135.1751 E), w 2018 r. Sekwencja została określona metodą sekwencjonowania shotgun z wykorzystaniem platformy NGS Illumina MiSeq.

Struktura genomowa  C. nigrolineata  jest taka sama jak wcześniej opisanego kongenera  C. radiata , który wykazuje reprezentatywne struktury mitogenomiczne Nacellidae i metazoan. Mitogenom ma wszystkie z 37 genów zawartych w 16 153 pz, z jednym regionem kontrolnym zlokalizowanym pomiędzy genami tRNA-Cys i tRNA-Gly. W celu wyjaśnienia pozycji filogenetycznej  C. nigrolineata  u ślimaków, do wnioskowania o największym prawdopodobieństwie wykorzystano zestaw danych obejmujący mitogenomy 10 ślimaków rzepkowo, 10 ślimaków bez rzepki i czterech grup obcych.

 

Creatine Kinase-BB (CK-BB) (CKBB/1268) Antibody

BNCAP1268-100 100uL
EUR 233
Description: Primary antibody against Creatine Kinase-BB (CK-BB) (CKBB/1268), Alkaline Phosphatase conjugate, Concentration: 0.1mg/mL

Creatine Kinase-BB (CK-BB) (CKBB/1268) Antibody

BNCAP1268-500 500uL
EUR 545
Description: Primary antibody against Creatine Kinase-BB (CK-BB) (CKBB/1268), Alkaline Phosphatase conjugate, Concentration: 0.1mg/mL

Creatine Kinase-BB (CK-BB) (CKBB/1268) Antibody

BNC801268-100 100uL
EUR 233
Description: Primary antibody against Creatine Kinase-BB (CK-BB) (CKBB/1268), CF680 conjugate, Concentration: 0.1mg/mL

Creatine Kinase-BB (CK-BB) (CKBB/1268) Antibody

BNC801268-500 500uL
EUR 545
Description: Primary antibody against Creatine Kinase-BB (CK-BB) (CKBB/1268), CF680 conjugate, Concentration: 0.1mg/mL

Creatine Kinase-BB (CK-BB) (CKBB/1268) Antibody

BNC811268-100 100uL
EUR 233
Description: Primary antibody against Creatine Kinase-BB (CK-BB) (CKBB/1268), CF680R conjugate, Concentration: 0.1mg/mL

Creatine Kinase-BB (CK-BB) (CKBB/1268) Antibody

BNC811268-500 500uL
EUR 545
Description: Primary antibody against Creatine Kinase-BB (CK-BB) (CKBB/1268), CF680R conjugate, Concentration: 0.1mg/mL

Creatine Kinase-BB (CK-BB) (CKBB/1268) Antibody

BNC681268-100 100uL
EUR 233
Description: Primary antibody against Creatine Kinase-BB (CK-BB) (CKBB/1268), CF568 conjugate, Concentration: 0.1mg/mL

Creatine Kinase-BB (CK-BB) (CKBB/1268) Antibody

BNC681268-500 500uL
EUR 545
Description: Primary antibody against Creatine Kinase-BB (CK-BB) (CKBB/1268), CF568 conjugate, Concentration: 0.1mg/mL

Creatine Kinase-BB (CK-BB) (CKBB/1268) Antibody

BNC701268-100 100uL
EUR 233
Description: Primary antibody against Creatine Kinase-BB (CK-BB) (CKBB/1268), CF770 conjugate, Concentration: 0.1mg/mL

Creatine Kinase-BB (CK-BB) (CKBB/1268) Antibody

BNC701268-500 500uL
EUR 545
Description: Primary antibody against Creatine Kinase-BB (CK-BB) (CKBB/1268), CF770 conjugate, Concentration: 0.1mg/mL

Creatine Kinase-BB (CK-BB) (CKBB/1268) Antibody

BNC881268-100 100uL
EUR 233
Description: Primary antibody against Creatine Kinase-BB (CK-BB) (CKBB/1268), CF488A conjugate, Concentration: 0.1mg/mL

Creatine Kinase-BB (CK-BB) (CKBB/1268) Antibody

BNC881268-500 500uL
EUR 545
Description: Primary antibody against Creatine Kinase-BB (CK-BB) (CKBB/1268), CF488A conjugate, Concentration: 0.1mg/mL

Creatine Kinase-BB (CK-BB) (CKBB/1268) Antibody

BNC611268-100 100uL
EUR 233
Description: Primary antibody against Creatine Kinase-BB (CK-BB) (CKBB/1268), CF660R conjugate, Concentration: 0.1mg/mL

Creatine Kinase-BB (CK-BB) (CKBB/1268) Antibody

BNC611268-500 500uL
EUR 545
Description: Primary antibody against Creatine Kinase-BB (CK-BB) (CKBB/1268), CF660R conjugate, Concentration: 0.1mg/mL

Creatine Kinase-BB (CK-BB) (CKBB/1268) Antibody

BNCA1268-250 250uL
EUR 394
Description: Primary antibody against Creatine Kinase-BB (CK-BB) (CKBB/1268), APC conjugate, Concentration: 0.1mg/mL

Creatine Kinase-BB (CK-BB) (CKBB/1268) Antibody

BNUB1268-100 100uL
EUR 264
Description: Primary antibody against Creatine Kinase-BB (CK-BB) (CKBB/1268), Concentration: 0.2mg/mL

Creatine Kinase-BB (CK-BB) (CKBB/1268) Antibody

BNUB1268-50 50uL
EUR 405
Description: Primary antibody against Creatine Kinase-BB (CK-BB) (CKBB/1268), 1mg/mL

Creatine Kinase-BB (CK-BB) (CKBB/1268) Antibody

BNUB1268-500 500uL
EUR 513
Description: Primary antibody against Creatine Kinase-BB (CK-BB) (CKBB/1268), Concentration: 0.2mg/mL

Creatine Kinase-BB (CK-BB) (CKBB/1268) Antibody

BNCH1268-100 100uL
EUR 233
Description: Primary antibody against Creatine Kinase-BB (CK-BB) (CKBB/1268), Horseradish Peroxidase conjugate, Concentration: 0.1mg/mL

Creatine Kinase-BB (CK-BB) (CKBB/1268) Antibody

BNCH1268-500 500uL
EUR 545
Description: Primary antibody against Creatine Kinase-BB (CK-BB) (CKBB/1268), Horseradish Peroxidase conjugate, Concentration: 0.1mg/mL

Creatine Kinase-BB (CK-BB) (CKBB/1268) Antibody

BNC051268-100 100uL
EUR 233
Description: Primary antibody against Creatine Kinase-BB (CK-BB) (CKBB/1268), CF405M conjugate, Concentration: 0.1mg/mL

Creatine Kinase-BB (CK-BB) (CKBB/1268) Antibody

BNC051268-500 500uL
EUR 545
Description: Primary antibody against Creatine Kinase-BB (CK-BB) (CKBB/1268), CF405M conjugate, Concentration: 0.1mg/mL

Creatine Kinase-BB (CK-BB) (CKBB/1268) Antibody

BNCP1268-250 250uL
EUR 394
Description: Primary antibody against Creatine Kinase-BB (CK-BB) (CKBB/1268), PerCP conjugate, Concentration: 0.1mg/mL

Creatine Kinase-BB (CK-BB) (CKBB/1268) Antibody

BNCR1268-250 250uL
EUR 394
Description: Primary antibody against Creatine Kinase-BB (CK-BB) (CKBB/1268), RPE conjugate, Concentration: 0.1mg/mL

Creatine Kinase-BB (CK-BB) (CKBB/1268) Antibody

BNC431268-100 100uL
EUR 233
Description: Primary antibody against Creatine Kinase-BB (CK-BB) (CKBB/1268), CF543 conjugate, Concentration: 0.1mg/mL

Creatine Kinase-BB (CK-BB) (CKBB/1268) Antibody

BNC431268-500 500uL
EUR 545
Description: Primary antibody against Creatine Kinase-BB (CK-BB) (CKBB/1268), CF543 conjugate, Concentration: 0.1mg/mL

Creatine Kinase-BB (CK-BB) (CKBB/1268) Antibody

BNCB1268-100 100uL
EUR 233
Description: Primary antibody against Creatine Kinase-BB (CK-BB) (CKBB/1268), Biotin conjugate, Concentration: 0.1mg/mL

Creatine Kinase-BB (CK-BB) (CKBB/1268) Antibody

BNCB1268-500 500uL
EUR 545
Description: Primary antibody against Creatine Kinase-BB (CK-BB) (CKBB/1268), Biotin conjugate, Concentration: 0.1mg/mL

Creatine Kinase-BB (CK-BB) (CKBB/1268) Antibody

BNC551268-100 100uL
EUR 233
Description: Primary antibody against Creatine Kinase-BB (CK-BB) (CKBB/1268), CF555 conjugate, Concentration: 0.1mg/mL

Creatine Kinase-BB (CK-BB) (CKBB/1268) Antibody

BNC551268-500 500uL
EUR 545
Description: Primary antibody against Creatine Kinase-BB (CK-BB) (CKBB/1268), CF555 conjugate, Concentration: 0.1mg/mL

Creatine Kinase-BB (CK-BB) (CKBB/1268) Antibody

BNC941268-100 100uL
EUR 233
Description: Primary antibody against Creatine Kinase-BB (CK-BB) (CKBB/1268), CF594 conjugate, Concentration: 0.1mg/mL

Creatine Kinase-BB (CK-BB) (CKBB/1268) Antibody

BNC941268-500 500uL
EUR 545
Description: Primary antibody against Creatine Kinase-BB (CK-BB) (CKBB/1268), CF594 conjugate, Concentration: 0.1mg/mL

Creatine Kinase-BB (CK-BB) (CKBB/1268) Antibody

BNC401268-100 100uL
EUR 233
Description: Primary antibody against Creatine Kinase-BB (CK-BB) (CKBB/1268), CF640R conjugate, Concentration: 0.1mg/mL

Creatine Kinase-BB (CK-BB) (CKBB/1268) Antibody

BNC401268-500 500uL
EUR 545
Description: Primary antibody against Creatine Kinase-BB (CK-BB) (CKBB/1268), CF640R conjugate, Concentration: 0.1mg/mL

Creatine kinase isoenzyme (CK-BB) Antigen

E64C00704 20ug
EUR 382

Recombinant Human Creatine Kinase BB (CK-BB) Isoenzyme

DAG279 1mg
EUR 1004

Human creatine kinase BB isoenzyme (CK-BB) ELISA kit

CSB-EQ027522HU-24T 1 plate of 24 wells
EUR 165
Description: Quantitativesandwich ELISA kit for measuring Human creatine kinase BB isoenzyme (CK-BB) in samples from serum, plasma, tissue homogenates. A new trial version of the kit, which allows you to test the kit in your application at a reasonable price.

Human creatine kinase BB isoenzyme (CK-BB) ELISA kit

1-CSB-EQ027522HU
 • EUR 703.00
 • EUR 4843.00
 • EUR 2570.00
 • 1 plate of 96 wells
 • 10 plates of 96 wells each
 • 5 plates of 96 wells each
Description: Quantitativesandwich ELISA kit for measuring Human creatine kinase BB isoenzyme (CK-BB) in samples from serum, plasma, tissue homogenates. Now available in a cost efficient pack of 5 plates of 96 wells each, conveniently packed along with the other reagents in 5 separate kits.

Mouse creatine kinase BB isoenzyme (CK-BB) ELISA kit

CSB-EQ027522MO-24T 1 plate of 24 wells
EUR 165
Description: Quantitativesandwich ELISA kit for measuring Mouse creatine kinase BB isoenzyme (CK-BB) in samples from serum, plasma, tissue homogenates. A new trial version of the kit, which allows you to test the kit in your application at a reasonable price.

Mouse creatine kinase BB isoenzyme (CK-BB) ELISA kit

1-CSB-EQ027522MO
 • EUR 703.00
 • EUR 4843.00
 • EUR 2570.00
 • 1 plate of 96 wells
 • 10 plates of 96 wells each
 • 5 plates of 96 wells each
Description: Quantitativesandwich ELISA kit for measuring Mouse creatine kinase BB isoenzyme (CK-BB) in samples from serum, plasma, tissue homogenates. Now available in a cost efficient pack of 5 plates of 96 wells each, conveniently packed along with the other reagents in 5 separate kits.

Rat creatine kinase BB isoenzyme (CK-BB) ELISA kit

CSB-EQ027522RA-24T 1 plate of 24 wells
EUR 165
Description: Quantitativesandwich ELISA kit for measuring Rat creatine kinase BB isoenzyme (CK-BB) in samples from serum, plasma, tissue homogenates. A new trial version of the kit, which allows you to test the kit in your application at a reasonable price.

Rat creatine kinase BB isoenzyme (CK-BB) ELISA kit

1-CSB-EQ027522RA
 • EUR 703.00
 • EUR 4843.00
 • EUR 2570.00
 • 1 plate of 96 wells
 • 10 plates of 96 wells each
 • 5 plates of 96 wells each
Description: Quantitativesandwich ELISA kit for measuring Rat creatine kinase BB isoenzyme (CK-BB) in samples from serum, plasma, tissue homogenates. Now available in a cost efficient pack of 5 plates of 96 wells each, conveniently packed along with the other reagents in 5 separate kits.

Recombinant (yeast) Human Creatine Kinase BB Isoenzyme

RP-1058 10 ug
EUR 225

ELISA kit for Human Creatine kinase BB isoenzyme (CK-BB)

KTE62696-48T 48T
EUR 332
Description: Quantitative sandwich ELISA for measuring Human Creatine kinase BB isoenzyme (CK-BB) in samples from cell culture supernatants, serum, whole blood, plasma and other biological fluids.

ELISA kit for Human Creatine kinase BB isoenzyme (CK-BB)

KTE62696-5platesof96wells 5 plates of 96 wells
EUR 2115
Description: Quantitative sandwich ELISA for measuring Human Creatine kinase BB isoenzyme (CK-BB) in samples from cell culture supernatants, serum, whole blood, plasma and other biological fluids.

ELISA kit for Human Creatine kinase BB isoenzyme (CK-BB)

KTE62696-96T 96T
EUR 539
Description: Quantitative sandwich ELISA for measuring Human Creatine kinase BB isoenzyme (CK-BB) in samples from cell culture supernatants, serum, whole blood, plasma and other biological fluids.

ELISA kit for Rat Creatine kinase BB isoenzyme (CK-BB)

KTE101077-48T 48T
EUR 354
Description: Quantitative sandwich ELISA for measuring Rat Creatine kinase BB isoenzyme (CK-BB) in samples from cell culture supernatants, serum, whole blood, plasma and other biological fluids.

ELISA kit for Rat Creatine kinase BB isoenzyme (CK-BB)

KTE101077-5platesof96wells 5 plates of 96 wells
EUR 2252
Description: Quantitative sandwich ELISA for measuring Rat Creatine kinase BB isoenzyme (CK-BB) in samples from cell culture supernatants, serum, whole blood, plasma and other biological fluids.

ELISA kit for Rat Creatine kinase BB isoenzyme (CK-BB)

KTE101077-96T 96T
EUR 572
Description: Quantitative sandwich ELISA for measuring Rat Creatine kinase BB isoenzyme (CK-BB) in samples from cell culture supernatants, serum, whole blood, plasma and other biological fluids.

Creatine Kinase BB antibody

22839-100ul 100ul
EUR 390

Creatine Kinase BB Antibody

abx034788-400ul 400 ul
EUR 523

Creatine Kinase BB Antibody

abx034788-80l 80 µl
EUR 286

Creatine Kinase BB Antibody

abx034952-100ul 100 ul
EUR 523

anti-Creatine Kinase BB

YF-PA23459 50 ul
EUR 334
Description: Mouse polyclonal to Creatine Kinase BB

anti-Creatine Kinase BB

YF-PA23460 50 ul
EUR 334
Description: Mouse polyclonal to Creatine Kinase BB

anti-Creatine kinase-BB(CK-BB) (3A6)

LF-MA0232 100 ul
EUR 334
Description: Mouse monoclonal to Creatine kinase-BB(CK-BB)

Human Creatine Kinase B-type (CKBB) Antibody

11271-05011 150 ug
EUR 217

Creatine Kinase Isoenzyme MB Assay Kit

abx098421-Hitachi7060R160ml8R260ml2 Hitachi 7060; R1: 60ml×8 R2: 60ml×2
EUR 237

Creatine Kinase Isoenzyme MB Assay Kit

abx098421-Hitachi7170R124ml1R26ml1 Hitachi 7170; R1: 24ml×1 R2: 6ml×1
EUR 237

Creatine Kinase Isoenzyme MB Assay Kit

abx098421-Hitachi7170R140ml2R220ml1 Hitachi 7170; R1: 40ml×2 R2: 20ml×1
EUR 378

Creatine Kinase Isoenzyme MB Assay Kit

abx098421-Hitachi7170R160ml1R215ml1 Hitachi 7170; R1: 60ml×1 R2: 15ml×1
EUR 331

Creatine Kinase-BB (CK-BB); Clone 2ba6 (Concentrate)

RA0519-C.1 0.1 ml
EUR 125

Creatine Kinase-BB (CK-BB); Clone 2ba6 (Concentrate)

RA0519-C.5 0.5 ml
EUR 300

Creatine Kinase-BB (CK-BB); Clone 2ba6 (Concentrate)

RA0519-C1 1 ml
EUR 500

Polyclonal CKB / Creatine Kinase BB Antibody

APG02613G 0.1mg
EUR 484
Description: A polyclonal antibody raised in Goat that recognizes and binds to Human CKB / Creatine Kinase BB . This antibody is tested and proven to work in the following applications:

Monoclonal Creatine Kinase BB Antibody (Center)

APG02774G 0.1ml
EUR 484
Description: A Monoclonal antibody against Human Creatine Kinase BB (Center). The antibodies are raised in Mouse. This antibody is applicable in WB

Rat Creatine Kinase BB ELISA kit

E02C0609-96 1 plate of 96 wells
EUR 685
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Rat Creatine Kinase BB in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Rat Creatine Kinase BB ELISA kit

E02C0609-192T 192 tests
EUR 1270
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Rat Creatine Kinase BB in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Rat Creatine Kinase BB ELISA kit

E02C0609-48 1 plate of 48 wells
EUR 520
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Rat Creatine Kinase BB in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Human Creatine Kinase BB ELISA kit

E01C0609-192T 192 tests
EUR 1270
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Human Creatine Kinase BB in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Human Creatine Kinase BB ELISA kit

E01C0609-48 1 plate of 48 wells
EUR 520
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Human Creatine Kinase BB in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Human Creatine Kinase BB ELISA kit

E01C0609-96 1 plate of 96 wells
EUR 685
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Human Creatine Kinase BB in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Anti-Creatine Kinase BB (3D5-3D11)

YF-MA12455 100 ug
EUR 363
Description: Mouse monoclonal to Creatine Kinase BB

Mouse Creatine Kinase BB ELISA kit

E03C0609-192T 192 tests
EUR 1270
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Mouse Creatine Kinase BB in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Mouse Creatine Kinase BB ELISA kit

E03C0609-48 1 plate of 48 wells
EUR 520
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Mouse Creatine Kinase BB in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Mouse Creatine Kinase BB ELISA kit

E03C0609-96 1 plate of 96 wells
EUR 685
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Mouse Creatine Kinase BB in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Pig Creatine Kinase BB ELISA kit

E07C0609-192T 192 tests
EUR 1270
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Porcine Creatine Kinase BB in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Pig Creatine Kinase BB ELISA kit

E07C0609-48 1 plate of 48 wells
EUR 520
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Porcine Creatine Kinase BB in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Pig Creatine Kinase BB ELISA kit

E07C0609-96 1 plate of 96 wells
EUR 685
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Porcine Creatine Kinase BB in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Goat Creatine Kinase BB ELISA kit

E06C0609-192T 192 tests
EUR 1270
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Goat Creatine Kinase BB in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Goat Creatine Kinase BB ELISA kit

E06C0609-48 1 plate of 48 wells
EUR 520
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Goat Creatine Kinase BB in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Goat Creatine Kinase BB ELISA kit

E06C0609-96 1 plate of 96 wells
EUR 685
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Goat Creatine Kinase BB in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Rabbit Creatine Kinase BB ELISA kit

E04C0609-192T 192 tests
EUR 1270
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Rabbit Creatine Kinase BB in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Rabbit Creatine Kinase BB ELISA kit

E04C0609-48 1 plate of 48 wells
EUR 520
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Rabbit Creatine Kinase BB in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Rabbit Creatine Kinase BB ELISA kit

E04C0609-96 1 plate of 96 wells
EUR 685
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Rabbit Creatine Kinase BB in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Dog Creatine Kinase BB ELISA kit

E08C0609-192T 192 tests
EUR 1270
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Canine Creatine Kinase BB in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Dog Creatine Kinase BB ELISA kit

E08C0609-48 1 plate of 48 wells
EUR 520
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Canine Creatine Kinase BB in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.