konsult-med

Sierocy receptor jądrowy RORgammat istoktanktankällälling prozapalnych jednostek IL-17 + T.

 IL-17 T wytwarzających  limfocyty  niedawno wykazano, że zawierają wyraźną linię prozapalnych komórek T pomocniczych  komórek , określane Th17  komórek , który ma największy wpływ na choroby autoimmunologiczne. Pokazujemy tutaj, że sierocy receptor jądrowy RORgammat jest kluczowym czynnikiem transkrypcyjnym, który organizuje różnicowanie tej  linii komórek efektorowych  . Wywołuje RORgammat transkrypcji genów kodujących IL-17 i związane z cytokin IL-17F w naiwnych komórek T CD4 (+) T pomocnicze  komórki  i jest niezbędne do ich ekspresji w odpowiedzi na IL-6 i TGF-beta, znane cytokiny indukują IL 17.

Komórki Th17   są konstytutywnie obecne w blaszce właściwej jelita, wykazują ekspresję RORgammat i są nieobecne u myszy z niedoborem RORgammat lub IL-6. Myszy z niedoborem T RORgammat  komórki  zostały osłabione choroby autoimmunologiczne i brak Th17 tkanki naciekających  komórek . Razem badania te sugerują, że RORgammat jest kluczowym regulatorem homeostazy immunologicznej i podkreślają jego potencjał jako celu terapeutycznego w chorobach zapalnych.

 

Specyfacja rekrutacja regulacyjnych datocytów T w jajnika uprzywilejowanego powitania i przywileju przywileju przywileju przywileju czasu czerpania.

 

T regulatorowych (T (reg))  komórek  pośredniczy w homeostatycznej tolerancji obwodowej hamowanie T autoreaktywne  komórki . Niewydolność odporności gospodarza przeciwnowotworowego mogą być spowodowane przez przesadną zahamowania reaktywnych antygenów związanych z nowotworem  limfocytów  pośredniczonych przez T (Treg)  komórek ; jednak  brakuje ostatecznych dowodów na to, że komórki T(reg)  odgrywają immunopatologiczną rolę w ludzkim raku. Tu zobaczyć, w szczegółowych badaniach limfocytów CD4 (+) CD25 (+) FOXP3 (+) T (reg)  komórek  w 104 osób dotkniętych rakiem jajnika, że ludzki nowotwór T (reg)  Cells  zahamować nowotworu limfocyty T specyficzne dla  komórek  odporność i przyczyniają do wzrostu guzów ludzkich in vivo.

Pokazujemy również, że nowotworowe komórki T(reg)   są związane z wysokim ryzykiem śmierci i zmniejszoną przeżywalnością. Ludzkie komórki T(reg)   preferencyjnie przemieszczają się i gromadzą w guzach i wodobrzuszu, ale rzadko wchodzą do drenujących węzłów chłonnych w późniejszych stadiach raka. Nowotworowych  komórek  i mikrośrodowiska makrofagi wytworzenia CCL22 chemokin, który pośredniczy w handlu T (reg)  komórek  do guza. Ten specyficzny rekrutacja (rozp) t  komórek  stanowi mechanizm, poprzez który może sprzyjać guzy przywileju odpornościowego. Zatem blokowanie  migracji lub funkcji komórek T(reg)  może pomóc w pokonaniu ludzkiego raka.

konsult-med
konsult-med

Płynny mannequin mozaiki struktury błon struktury.

 Przedstawiono mannequin mozaiki płynów dla ogólnej organizacji i struktury białek i lipidów błon biologicznych. Mannequin jest zgodny z ograniczeniami narzuconymi przez termodynamikę. W tym modelu białka integralne z błoną są heterogenicznym zestawem kulistych cząsteczek, z których każda jest ułożona w strukturę amfipatyczną, to znaczy z grupami jonowymi i wysoce polarnymi wystającymi z błony do fazy wodnej oraz grupami niepolarnymi w dużej mierze zakopany w hydrofobowym wnętrzu membrany. Te kuliste cząsteczki są częściowo osadzone w matrycy fosfolipidowej. Większość fosfolipidów jest zorganizowana jako nieciągła, płynna dwuwarstwa, chociaż niewielka część lipidu może oddziaływać specyficznie z białkami błonowymi.

Struktura płynnej mozaiki jest zatem formalnie analogiczna do dwuwymiarowego zorientowanego roztworu integralnych białek (lub lipoprotein) w lepkim rozpuszczalniku dwuwarstwy fosfolipidowej. Opisano ostatnie eksperymenty z szeroką gamą technik i kilkoma różnymi systemami membran, z których wszystkie są zgodne z modelem płynnej mozaiki i dodają do niego wiele szczegółów. W związku z tym wydaje się właściwe zasugerowanie możliwych mechanizmów różnych funkcji błonowych i zjawisk błonowych w świetle modelu. Jako przykłady sugerowane są eksperymentalnie testowane mechanizmy   zmian powierzchni komórek w transformacji nowotworowej oraz efektów kooperacyjnych wykazywanych w interakcjach błon z niektórymi specyficznymi ligandami.

Uwaga dodana na dowód: Od czasu napisania tego artykułu uzyskaliśmy dowody mikroskopii elektronowej (69), że miejsca wiązania konkanawaliny A na błonach mysich fibroblastów transformowanych wirusem SV40 ( komórki 3T3  ) są bardziej skupione niż miejsca na błonach normalne  komórki , jak przewiduje hipoteza przedstawiona na Fig. 7B. Pojawiło się tam również badanie Taylora i in. (70) wykazujący niezwykłe efekty wywoływane na  limfocytach  przez dodanie przeciwciał skierowanych na ich powierzchniowe cząsteczki immunoglobulin.

Przeciwciała indukują redystrybucję i pinocytozę tych powierzchniowych immunoglobulin, tak że w ciągu około 30 minut w temperaturze 37 stopni C powierzchniowe immunoglobuliny są całkowicie usuwane z błony. Efekty te nie występują jednak, jeśli dwuwartościowe przeciwciała zostaną zastąpione ich jednowartościowymi fragmentami Fab lub jeśli doświadczenia z przeciwciałami są przeprowadzane w temperaturze zero stopni C zamiast 37 stopni C. Te i powiązane wyniki silnie wskazują, że przeciwciała dwuwartościowe powodują agregację powierzchniowych cząsteczek immunoglobulin w płaszczyźnie błony, co może wystąpić tylko wtedy, gdy cząsteczki immunoglobuliny mogą swobodnie dyfundować w błonie . Ta agregacja więcwydaje się wywoływać pinocytozę składników błony przez jakiś nieznany mechanizm. Takie transformacje błonowe mogą mieć kluczowe znaczenie w indukcji odpowiedzi przeciwciał na antygen, jak również w innych procesach   różnicowania komórek .

Przywracanie wyczerpanych wyczerpanych T CD8

Upośledzenie czynnościowe komórek T swoistych dla antygenu   jest cechą charakterystyczną wielu przewlekłych infekcji, ale mechanizmy leżące u podstaw  dysfunkcji komórek T nie są dobrze poznane. Aby odpowiedzieć na to pytanie, przeanalizowaliśmy geny wyrażane w upośledzonych funkcjonalnie komórkach T CD8 specyficznych dla wirusa   obecnych u myszy przewlekle zakażonych wirusem limfocytowego zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych (LCMV) i porównaliśmy je z profilem genów funkcjonalnych komórek T CD8 pamięci  . Tutaj podajemy, że Pd-1 (programowaną śmierć 1, znana również jako Pdcd1) selektywnie regulowana w górę przez wyczerpanych T  komórkachi że podawanie in vivo przeciwciał, które blokowały oddziaływanie tego hamującego receptora z jego ligandem, PD-L1 (znanym również jako B7-H1), wzmocniło  odpowiedzi komórek T.

W szczególności, okazało się, że nawet w trwale zakażonych myszy, którym brakuje CD4 T- komórek  pomocy, blokadę-PD 1 / PD-L1 hamujące szlak ma korzystny wpływ na „bezradny” T CD8  komórek , przywrócenie ich zdolność do ulegania proliferacji , wydzielają cytokiny, zabijają zakażone  komórki  i zmniejszają obciążenie wirusem. Blokada szlaku hamującego CTLA-4 ( białko związane z cytotoksycznymi limfocytami T 4) nie miała wpływu ani na  funkcję komórek T , ani na kontrolę wirusa. Badania te identyfikują specyficzny mechanizm  wyczerpania komórek T i definiują potencjalnie skuteczną strategię immunologiczną leczenia przewlekłych infekcji wirusowych.

Prostaglandin E2 (PGE2) ELISA Kit

DLR-PGE2-Ge-48T 48T
EUR 469
Description: A competitive inhibition quantitative ELISA assay kit for detection of Prostaglandin E2 (PGE2) in samples from serum, plasma or other biological fluids.

Prostaglandin E2 (PGE2) ELISA Kit

DLR-PGE2-Ge-96T 96T
EUR 608
Description: A competitive inhibition quantitative ELISA assay kit for detection of Prostaglandin E2 (PGE2) in samples from serum, plasma or other biological fluids.

General Prostaglandin E2 (PGE2) ELISA Kit

RDR-PGE2-Ge-48Tests 48 Tests
EUR 488

General Prostaglandin E2 (PGE2) ELISA Kit

RDR-PGE2-Ge-96Tests 96 Tests
EUR 676

General Prostaglandin E2 (PGE2) ELISA Kit

RD-PGE2-Ge-48Tests 48 Tests
EUR 467

General Prostaglandin E2 (PGE2) ELISA Kit

RD-PGE2-Ge-96Tests 96 Tests
EUR 646

Corticosterone Enzyme Immunoassay kit, 5 plates

K014-H5 5x96 well plate
EUR 1110

Cortisone Enzyme Immunoassay kit (One Plate)

K017-H1 1x96 well plate
EUR 370

Cortisone Enzyme Immunoassay kit (Five Plate)

K017-H5 5x96 well plate
EUR 1273

PGFM Enzyme Immunoassay kit (One Plate)

K022-H1 1x96 well plate
EUR 354

PGFM Enzyme Immunoassay kit (Five Plate)

K022-H5 5x96 well plate
EUR 664

Cortisol Enzyme Immunoassay kit - 1 Strip plate

K003-H1 1x96 well plate
EUR 311

Cortisol Enzyme Immunoassay kit - 1 Whole plate

K003-H1W 1x96 well plate
EUR 305

Cortisol Enzyme Immunoassay kit - 5 Strip plates

K003-H5 5x96 well plate
EUR 1055

Cortisol Enzyme Immunoassay kit - 5 Whole plates

K003-H5W 5x96 well plate
EUR 1055

Human Estrone-3-Glucuronide (E1G)Enzyme Immunoassay ELISA Kit

QY-E05423 96T
EUR 361

Immunoassay Stabilizer

85R-103 1 liter
EUR 481
Description: Stabilizing buffer for use in immunoassays

PGE2 ELISA kit

55R-IB09604 96 wells
EUR 747
Description: ELISA kit for the detection of PGE2 in the research laboratory

PGE2 ELISA kit

55R-IB09648 96 wells
EUR 697
Description: ELISA kit for the detection of PGE2 in the research laboratory

11,12-DHET Immunoassay Kit

DH4 1 Kit
EUR 307

Cystatin C Immunoassay Kit

K012-H1 1x96 well plate
EUR 405

Immunoassay Stabilizer (BSA free)

85R-103BF 1 liter
EUR 481
Description: BSA Free Stabilizing buffer for use in immunoassays

Sheep PGE2 ELISA Kit

ESP0019 96Tests
EUR 521

Monkey PGE2 ELISA Kit

EMKP0019 96Tests
EUR 521

Mouse PGE2 ELISA Kit

EMP0019 96Tests
EUR 521

Porcine PGE2 ELISA Kit

EPP0019 96Tests
EUR 521

Rat PGE2 ELISA Kit

ERP0019 96Tests
EUR 521

Rabbit PGE2 ELISA Kit

ERTP0019 96Tests
EUR 521

Chicken PGE2 ELISA Kit

ECKP0019 96Tests
EUR 521

Canine PGE2 ELISA Kit

ECP0019 96Tests
EUR 521

Human PGE2 ELISA Kit

EHP0019 96Tests
EUR 521

Anserini PGE2 ELISA Kit

EAP0019 96Tests
EUR 521

Bovine PGE2 ELISA Kit

EBP0019 96Tests
EUR 521

Goat PGE2 ELISA Kit

EGTP0019 96Tests
EUR 521

PGE2 ELISA KIT|Human

EF007405 96 Tests
EUR 689

Up-converting Phosphor immunoassay analyzer

abx095263-1Machine 1 Machine
EUR 6105

QuickTiter Adenovirus Titer Immunoassay Kit

VPK-109 100 assays
EUR 705
Description: Accurate measurement of adenovirus titer is critical for gene delivery. Traditional plaque-forming unit (PFU) assays are long and suffer from high inter-assay variability. The QuickTiter Adenovirus Titer Immunoassay Kit provide a quick, complete system to functionally titer virus infectivity. The assay recognizes all 41 serotypes of adenovirus, and can be used with any adenovirus system that can amplify in HEK 293 cells.

cGMP Direct Immunoassay Kit (Colorimetric)

K2066-100 100 assays
EUR 529

cAMP Direct Immunoassay Kit (Colorimetric)

K371-100
EUR 512

cGMP Direct Immunoassay Kit (Colorimetric)

K372-100
EUR 512

CaspSELECT Caspase 3 Immunoassay Kit

55R-1338 100 assays
EUR 1022
Description: Assay Kit for detection of Capase 3 activity in the research laboratory

Prostaglandin E2 (PGE2) ELISA Kit

20-abx150373
 • EUR 7504.00
 • EUR 3996.00
 • EUR 926.00
 • 10 × 96 tests
 • 5 × 96 tests
 • 96 tests

Prostaglandin E2 (PGE2) ELISA Kit

abx575384-96tests 96 tests
EUR 668

Prostaglandin E2 PGE2 ELISA kit

EK7124 96wells/kit
EUR 478

Prostaglandin E2 (PGE2) CLIA Kit

20-abx490154
 • EUR 7973.00
 • EUR 4246.00
 • EUR 981.00
 • 10 × 96 tests
 • 5 × 96 tests
 • 96 tests

Prostaglandin E2 (PGE2) ELISA Kit

abx257150-96tests 96 tests
EUR 668

Prostaglandin E2 (PGE2) CLIA Kit

abx196166-96tests 96 tests
EUR 825

DetectX® PGE2 Antibody, 13ML

C178-13ML 13ML
EUR 927

DetectX® PGE2 Antibody, 3ML

C178-3ML 3ML
EUR 268

DetectX® PGE2 Conjugate, 13ML

C179-13ML 13ML
EUR 927

DetectX® PGE2 Conjugate, 3ML

C179-3ML 3ML
EUR 268

PGE2(Prostaglandin E2) ELISA Kit

EU2554 96T
EUR 476.25
Description: Method of detection: Coated with Antigen, Competitive ELISA;Reacts with: General;Sensitivity: 18.75pg/ml

Prostaglandin E2 (PGE2) ELISA Kit

E4637-100
EUR 729

Human Albumin AssayLite Fluorescent Immunoassay Kit

FEA2201 96 Well Plate
EUR 396

Human Ceruloplasmin AssayLite Fluorescent Immunoassay Kit

FEC5201 96 Well Plate
EUR 396

Human Haptoglobin AssayLite Fluorescent Immunoassay Kit

FEH1003 96 Well Plate
EUR 396

Human IgA AssayLite Fluorescent Immunoassay Kit

FEI7001 96 Well Plate
EUR 396

Human IgG AssayLite Fluorescent Immunoassay Kit

FEI7200 96 Well Plate
EUR 396

Human IgM AssayLite Fluorescent Immunoassay Kit

FEI7301 96 Well Plate
EUR 396

Mouse Albumin AssayLite Fluorescent Immunoassay Kit

FEMA2201 96 Well Plate
EUR 396

Human Prealbumin AssayLite Fluorescent Immunoassay Kit

FEP2010 96 Well Plate
EUR 396

Rat Albumin AssayLite Fluorescent Immunoassay Kit

FERA2201 96 Well Plate
EUR 396

CaspSELECT? Caspase-3 Immunoassay Kit (Fluorometric)

K163-100
EUR 751

General PGE2/ Prostaglandin E2 ELISA Kit

E0056Ge 1 Kit
EUR 537

ELISA kit for PGE2 (Prostaglandin E2)

E-EL-0034 1 plate of 96 wells
EUR 377
Description: A competitive ELISA kit for quantitative measurement of PGE2 (Prostaglandin E2) in samples from Serum, Plasma, Cell supernatant

Rabbit Prostaglandin E2,PGE2 ELISA Kit

GA-E0177RB-48T 48T
EUR 326

Rabbit Prostaglandin E2,PGE2 ELISA Kit

GA-E0177RB-96T 96T
EUR 524

Human Prostaglandin E2 (PGE2) ELISA Kit

abx257457-96tests 96 tests
EUR 668

Pig Prostaglandin E2 (PGE2) ELISA Kit

abx257848-96tests 96 tests
EUR 825

General Prostaglandin E2 ELISA Kit (PGE2)

RK00704 96 Tests
EUR 521

Mouse PGE2(Prostaglandin E2) ELISA Kit

EM1503 96T
EUR 524.1
Description: Method of detection: Coated with Antigen, Competitive ELISA;Reacts with: Mus ;Sensitivity: 18.75pg/ml

Porcine PGE2(Prostaglandin E2) ELISA Kit

EP0205 96T
EUR 567.6
Description: Method of detection: Coated with Antigen, Competitive ELISA;Reacts with: Pig;Sensitivity: 18.75pg/ml

General Prostaglandin E2 (PGE2) ELISA Kit

CEA538Ge-10x96wellstestplate 10x96-wells test plate
EUR 5359.82
Description: This is Competitive Enzyme-linked immunosorbent assay for detection of General Prostaglandin E2 (PGE2) in serum, plasma and other biological fluids.

General Prostaglandin E2 (PGE2) ELISA Kit

CEA538Ge-1x48wellstestplate 1x48-wells test plate
EUR 529.04
Description: This is Competitive Enzyme-linked immunosorbent assay for detection of General Prostaglandin E2 (PGE2) in serum, plasma and other biological fluids.

General Prostaglandin E2 (PGE2) ELISA Kit

CEA538Ge-1x96wellstestplate 1x96-wells test plate
EUR 712.92
Description: This is Competitive Enzyme-linked immunosorbent assay for detection of General Prostaglandin E2 (PGE2) in serum, plasma and other biological fluids.

General Prostaglandin E2 (PGE2) ELISA Kit

CEA538Ge-5x96wellstestplate 5x96-wells test plate
EUR 2908.14
Description: This is Competitive Enzyme-linked immunosorbent assay for detection of General Prostaglandin E2 (PGE2) in serum, plasma and other biological fluids.

General Prostaglandin E2 (PGE2) ELISA Kit

4-CEA538Ge
 • EUR 5410.00
 • EUR 2859.00
 • EUR 713.00
 • 10 plates of 96 wells
 • 5 plates of 96 wells
 • 1 plate of 96 wells
Description: Enzyme-linked immunosorbent assay based on the Competitive Inhibition method for detection of General Prostaglandin E2 (PGE2) in samples from serum, plasma and other biological fluids with no significant corss-reactivity with analogues from other species.

PGE2 Monoclonal Antibody (clone 5A2), 50UG

A011-50UG 50UG
EUR 587

Rat PGE2(Prostaglandin E2) ELISA Kit

ER1800 96T
EUR 567.6
Description: Method of detection: Coated with Antigen, Competitive ELISA;Reacts with: Rattus ;Sensitivity: 18.75pg/ml

Sheep PGE2(Prostaglandin E2) ELISA Kit

ESH0066 96T
EUR 567.6
Description: Method of detection: Coated with Antigen, Competitive ELISA;Reacts with: Sheep;Sensitivity: 18.75pg/ml

Human PGE2(Prostaglandin E2) ELISA Kit

EH4233 96T
EUR 524.1
Description: Method of detection: Coated with Antigen, Competitive ELISA;Reacts with: Homo sapiens;Sensitivity: 18.75pg/ml

Bovine Prostaglandin E2, PGE2 ELISA Kit

CELI-66089b 96 Tests
EUR 928

Chicken Prostaglandin E2, PGE2 ELISA Kit

CELI-66089c 96 Tests
EUR 928

Canine Prostaglandin E2, PGE2 ELISA Kit

CELI-66089d 96 Tests
EUR 928

General Prostaglandin E2, PGE2 ELISA Kit

CELI-66089Ge 96 Tests
EUR 886

Human Prostaglandin E2, PGE2 ELISA Kit

CELI-66089h 96 Tests
EUR 824

Mouse Prostaglandin E2, PGE2 ELISA Kit

CELI-66089m 96 Tests
EUR 865