Badanie interakcji Peloruside-A z lekoopornymi izotypami tubuliny αβII i αβIII w ludzkim raku jajnika przy użyciu modelowania molekularnego.

Badanie interakcji Peloruside-A z lekoopornymi izotypami tubuliny αβII i αβIII w ludzkim raku jajnika przy użyciu modelowania molekularnego.

Mikrotubule (MT) odgrywają zasadniczą rolę w mitozie; w związku z tym identyfikuje się je jako potencjalne cele do projektowania nowych środków przeciwmitotycznych. MT składają się z izotypów α / β-tubuliny, które są związane z różnymi efektami lekooporności przeciwko środkom nakierowanym na MT. Peloruside-A (PLA) jest silnym środkiem antymitotycznym, wykazującym doskonałe działanie przeciw rakowi opornemu na…

Read More