Sirtuin 1 Inhibiting Tiocyanates (S1th) -A New Class of Isotype Selective Inhibitors of NAD + Dependent Lysine Deacetylases

Sirtuin 1 Inhibiting Tiocyanates (S1th) -A New Class of Isotype Selective Inhibitors of NAD + Dependent Lysine Deacetylases

Sirtuin 1 (Sirt1) jest deacetylazą lizyny zależną od NAD +, związaną z patogenezą różnych chorób, w tym raka. W wielu typach raka ekspresja Sirt1 jest zwiększona, a wyższe poziomy są związane z przerzutami i złymi rokowaniami. Jednak wykazano również, że Sirt1 może mieć właściwości hamujące rozwój nowotworów, aw niektórych przypadkach odnotowano nawet podwójną rolę dla…

Read More