konsult-med

Izolacja ludzkiego genu, który hamuje zakażenie HIV-1 i jest tłumiony przez wirusowe białko Vif.

 Wirusy opracowały różne strategie nieodpornościowe, aby przeciwdziałać mechanizmom pośredniczonym przez gospodarza, które nadają odporność na infekcje. Białka Vif (czynnik zakaźności wirionów) są kodowane przez wirusy niedoboru odporności naczelnych, w szczególności ludzki wirus niedoboru odporności-1 (HIV-1). Białka te są silnymi regulatorami infekcji wirusowej i replikacji, a zatem są niezbędne dla infekcji patogennych in vivo. Wydaje się , że HIV-1…

Read More
konsult-med

Izolacja retrowirusa limfotropowego T od pacjenta z nabytego niedoboru 

 Retrowirus należący do rodziny niedawno odkrytych ludzkich  wirusów białaczki T- komórkowej (HTLV), ale wyraźnie różniący się od każdego poprzedniego izolatu, został wyizolowany od pacjenta rasy kaukaskiej z oznakami i objawami, które często poprzedzają zespół nabytego niedoboru odporności (AIDS). Wirus ten jest typowym wirusem nowotworu RNA typu C, pączkującym z   błony komórkowej , preferuje magnez dla aktywności odwrotnej transkryptazy i ma wewnętrzny antygen (p25)…

Read More