Kontrastowe wzorce różnorodności alleli izotypu 1 β-tubuliny u Haemonchus contortus i Haemonchus placei w południowych Stanach Zjednoczonych są zgodne z modelem miejscowego pojawienia się oporności na benzimidazol

Kontrastowe wzorce różnorodności alleli izotypu 1 β-tubuliny u Haemonchus contortus i Haemonchus placei w południowych Stanach Zjednoczonych są zgodne z modelem miejscowego pojawienia się oporności na benzimidazol

Benzimidazole to jedne z najważniejszych klas leków przeciwrobaczych o szerokim spektrum działania do zwalczania nicieni pasożytniczych u zwierząt domowych i ludzi. Od ponad 40 lat są szeroko stosowane u zwierząt gospodarskich, szczególnie u małych przeżuwaczy. Doprowadziło to do powszechnej oporności gatunków pasożytów nicieni żołądkowo-jelitowych małych przeżuwaczy, zwłaszcza Haemonchus contortus. Mutacje oporności na benzimidazol odnotowano również…

Read More