Oczyszczanie tubuliny z kontrolowanymi modyfikacjami potranslacyjnymi i izotypami z ograniczonych źródeł poprzez cykle polimeryzacji-depolimeryzacji

Oczyszczanie tubuliny z kontrolowanymi modyfikacjami potranslacyjnymi i izotypami z ograniczonych źródeł poprzez cykle polimeryzacji-depolimeryzacji

Jednym z ważnych aspektów badań cytoszkieletu mikrotubul jest badanie zachowania mikrotubul w eksperymentach rekonstytucji in vitro. Umożliwiają one analizę wewnętrznych właściwości mikrotubul, takich jak dynamika, oraz ich interakcji z białkami związanymi z mikrotubulami (MAP). „Kod tubuliny” to nowa koncepcja, która wskazuje na różne izotypy tubuliny i różne modyfikacje potranslacyjne (PTM) jako regulatory właściwości i funkcji…

Read More