konsult-med

Wykorzystanie danych „-omicznych” do informowania  badań asocjacyjnych całego genomu (GWAS) w dziedzinie osteoporozy

Cel przeglądu:  Osteoporoza stanowi poważny społeczny downside zdrowotny. Badania asocjacyjne całego genomu (GWAS) zidentyfikowały ponad 1100 loci wpływających na gęstość mineralną kości (BMD); jednak zidentyfikowano kilka genów przyczynowych. W tym miejscu dokonujemy przeglądu podejść, które wykorzystują dane „-omiczne” oraz strategie analityczne oparte na genetyce i genetyce systemowej, aby ułatwić odkrywanie genów przyczynowych.

Ostatnie odkrycia:  W dziedzinie kości zaczyna się przyjmować podejścia, które są powszechne w innych dyscyplinach chorób. Wolniejszy postęp jest częściowo spowodowany brakiem danych „omicznych” na dużą skalę na temat kości i komórek kostnych. To się jednak zmienia, a podejścia takie jak kolokalizacja eQTL, badania asocjacyjne całego transkryptomu (TWAS), sieci i podejścia integracyjne zaczynają dostarczać znaczącego wglądu w geny odpowiedzialne za asocjacje BMD GWAS. Wykorzystanie danych „-omicznych” do informowania BMD GWAS wzrosło w ostatnich latach, prowadząc do identyfikacji nowych regulatorów BMD u ludzi. Ostatecznym celem będzie wykorzystanie tych informacji do opracowania skuteczniejszych terapii do leczenia i ostatecznie zapobiegania osteoporozie.

NUCOME: Obszerna baza danych organizacji nukleosomowych odwołujących się do krajobrazów w genomach ssaków

Wstęp:  Organizacja nukleosomu jest zaangażowana w wiele czynności regulacyjnych w różnych organizmach. Jednak badania integrujące organizację nukleosomów w genomach ssaków są bardzo ograniczone, głównie ze względu na brak kompleksowej oceny kontroli jakości danych (QC) i nierówną jakość danych publicznych zbiorów danych.

Wyniki:  NUCOME to baza danych skoncentrowana na filtrowaniu krajobrazów odnoszących się do kwalifikowanych organizacji nukleosomowych obejmujących różne typy komórek u ludzi i myszy w oparciu o metryki QC. Strategia filtrowania gwarantuje jakość krajobrazów odnoszących się do organizacji nukleosomowych i zwalnia użytkowników z niepotrzebnego wyboru i przetwarzania zbioru danych. Baza danych NUCOME dostarcza ustandaryzowanych, kwalifikowanych źródeł danych i informacji o cechach organizacji nukleosomów w skali całego genomu i na poziomie poszczególnych loci.

Wnioski:  NUCOME zapewnia cenne zasoby danych do analiz integracyjnych skupiających się na organizacji nukleosomów.

W dziedzinie kości zaczyna się przyjmować podejścia, które są powszechne w innych dyscyplinach chorób. Wolniejszy postęp jest częściowo spowodowany brakiem danych „omicznych” na dużą skalę na temat kości i komórek kostnych. To się jednak zmienia, a podejścia takie jak kolokalizacja eQTL, badania asocjacyjne całego transkryptomu (TWAS), sieci i podejścia integracyjne zaczynają dostarczać znaczącego wglądu w geny odpowiedzialne za asocjacje BMD GWAS. Wykorzystanie danych „-omicznych” do informowania BMD GWAS wzrosło w ostatnich latach, prowadząc do identyfikacji nowych regulatorów BMD u ludzi. Ostatecznym celem będzie wykorzystanie tych informacji do opracowania skuteczniejszych terapii do leczenia i ostatecznie zapobiegania osteoporozie.

konsult-med
konsult-med

Rodzina genów proteazy cysteinowej podobnej do papainy na ryc. (  Ficus carica  L.):  Szeroka analiza genomu i wzorce ekspresji

 • Proteazy cysteinowe podobne do papainy (PLCP) to najliczniejsza rodzina proteaz cysteinowych w roślinach, odgrywająca zasadniczą rolę w biotycznych/abiotycznych odpowiedziach na stres , wzroście i starzeniu się. Papaina, bromelaina i ficyna są szeroko stosowane w przemyśle spożywczym, medycznym i innych. W tym badaniu 31 genów PLCP ( FcPCLP s) zidentyfikowano w genomie fig ( Ficus carica ) za pomocą przeszukiwania HMM i ręcznego skriningu i przypisano do jednej z dziewięciu podrodzin na podstawie struktury genów i konserwatywnych motywów.
 • SAG12 i RD21 były największymi podrodzinami liczącymi odpowiednio 10 i 7 członków. Długość  FcPCLP wynosiła od 1128 do 5075 pz, zawierając 1-10 intronów , a sekwencja kodująca mieściła się w zakresie od 624 do 1518 pz, kodując 207-505 aminokwasów. Analiza lokalizacji subkomórkowej wykazała, że ​​24, 2 i 5 białek PLCP było ukierunkowanych odpowiednio na lizosom/wakuol, cytoplazmę i macierz zewnątrzkomórkową. Analiza promotorów (2000 pz w górę)  FcPLCP wykazała dużą liczbę hormonów roślinnych i elementów odpowiedzi na niską temperaturę.
 • Sekwencja RNA ujawniła zróżnicowaną ekspresję 17  FcPLCP w kwiatostanie i pojemniku, a członkowie podrodziny RD21 byli głównymi  ekspresji PLCP w owocach; 16 i 5  FcPLCP reagowało znacząco odpowiednio na etylen i światło. Analizy proteomu wykazały odpowiednio 18 i 5 PLCP w proteomie rozpuszczalnym w komórkach owocowych i lateksie owocowym.
 • Ficyny były głównym PLCP w owocach fig, ze zmniejszoną obfitością kwiatostanów, ale zwiększoną obfitością w pojemnikach na dojrzałe owoce. FcRD21B/C i  FcALP1  dopasowano jako geny kodujące główne izoformy ficyny. Nasze badanie dostarcza cennych informacji multiomicznych na temat rodziny FcPLCP i kładzie podwaliny pod dalsze badania funkcjonalne.

Badanie asocjacyjne całego genomu fenotypów mierzących progresję od pierwszego zażywania kokainy lub opioidów do uzależnienia ujawnia nowe geny ryzyka

Cel:  Zaburzenia związane z używaniem substancji (SUD) powodują znaczną zachorowalność i śmiertelność na całym świecie. Opioidy i w mniejszym stopniu kokaina przyczyniają się do dużego procentu tego obciążenia zdrowotnego. Pomimo ich wysokiej dziedziczności, zidentyfikowano niewiele genetycznych loci ryzyka dla uzależnienia od opioidów lub kokainy (odpowiednio OD lub CD). Przeprowadzono badanie asocjacyjne całego genomu fenotypów OD i CD, odzwierciedlające czas między pierwszym zgłoszonym przez użytkowników zastosowaniem tych substancji a pierwszą diagnozą uzależnienia od DSM-IV.

Metody:  Proporcjonalna regresja hazardu Coxa w próbie odkrycia 6188 Afroamerykanów (AA) i 6835 Europejczyków (EA) uczestników badania genetycznego wielu fenotypów uzależnienia od substancji została wykorzystana do zbadania związku między wariantami genetycznymi a tymi wynikami. Najważniejsze wyniki zostały przetestowane pod kątem replikacji w dwóch niezależnych kohortach.

Wyniki:  W próbie odkrycia  zidentyfikowano trzy niezależne regiony zawierające warianty związane z czasem do uzależnienia przy  P  < 5 x 10 -8 , jeden (rs61835088 = 1,03 x 10 -8 ) dla kokainy w połączonej metaanalizie EA-AA w gen  FAM78B  na chromosomie 1 i dwa dla opioidów w części AA próbki w regionach międzygenowych chromosomów 4 (rs4860439,  P  = 1,37 x 10 8 ) i 9 (rs7032521,  P  = 3,30 x 10 -8 ). Po metaanalizie z danymi z kohort replikacyjnych sygnał przy rs61835088 poprawił się (HR = 0,87,  P  = 3,71 x 10 -9 a międzygenowy SNP na chromosomie 21 (rs2825295, HR = 1,14,  P  = 2,57 x 10-8 ), który przeoczył próg istotności w próbce odkrytej AA, stał się znaczący dla całego genomu (GWS) dla CD.

Wnioski:  Chociaż dwa warianty GWS nie znajdują się w genach z oczywistymi powiązaniami z biologią SUD i mają niewielkie rozmiary efektów, są one statystycznie odporne i wykazują dowody na związek w niezależnych próbach. Wyniki te mogą wskazywać na nowe szlaki przyczyniające się do progresji choroby i podkreślać użyteczność powiązanych fenotypów w lepszym zrozumieniu genetyki SUD.

Creatine Kinase-BB (CK-BB) (CKBB/1268) Antibody

BNCAP1268-100 100uL
EUR 233
Description: Primary antibody against Creatine Kinase-BB (CK-BB) (CKBB/1268), Alkaline Phosphatase conjugate, Concentration: 0.1mg/mL

Creatine Kinase-BB (CK-BB) (CKBB/1268) Antibody

BNCAP1268-500 500uL
EUR 545
Description: Primary antibody against Creatine Kinase-BB (CK-BB) (CKBB/1268), Alkaline Phosphatase conjugate, Concentration: 0.1mg/mL

Creatine Kinase-BB (CK-BB) (CKBB/1268) Antibody

BNC801268-100 100uL
EUR 233
Description: Primary antibody against Creatine Kinase-BB (CK-BB) (CKBB/1268), CF680 conjugate, Concentration: 0.1mg/mL

Creatine Kinase-BB (CK-BB) (CKBB/1268) Antibody

BNC801268-500 500uL
EUR 545
Description: Primary antibody against Creatine Kinase-BB (CK-BB) (CKBB/1268), CF680 conjugate, Concentration: 0.1mg/mL

Creatine Kinase-BB (CK-BB) (CKBB/1268) Antibody

BNC811268-100 100uL
EUR 233
Description: Primary antibody against Creatine Kinase-BB (CK-BB) (CKBB/1268), CF680R conjugate, Concentration: 0.1mg/mL

Creatine Kinase-BB (CK-BB) (CKBB/1268) Antibody

BNC811268-500 500uL
EUR 545
Description: Primary antibody against Creatine Kinase-BB (CK-BB) (CKBB/1268), CF680R conjugate, Concentration: 0.1mg/mL

Creatine Kinase-BB (CK-BB) (CKBB/1268) Antibody

BNC681268-100 100uL
EUR 233
Description: Primary antibody against Creatine Kinase-BB (CK-BB) (CKBB/1268), CF568 conjugate, Concentration: 0.1mg/mL

Creatine Kinase-BB (CK-BB) (CKBB/1268) Antibody

BNC681268-500 500uL
EUR 545
Description: Primary antibody against Creatine Kinase-BB (CK-BB) (CKBB/1268), CF568 conjugate, Concentration: 0.1mg/mL

Creatine Kinase-BB (CK-BB) (CKBB/1268) Antibody

BNC701268-100 100uL
EUR 233
Description: Primary antibody against Creatine Kinase-BB (CK-BB) (CKBB/1268), CF770 conjugate, Concentration: 0.1mg/mL

Creatine Kinase-BB (CK-BB) (CKBB/1268) Antibody

BNC701268-500 500uL
EUR 545
Description: Primary antibody against Creatine Kinase-BB (CK-BB) (CKBB/1268), CF770 conjugate, Concentration: 0.1mg/mL

Creatine Kinase-BB (CK-BB) (CKBB/1268) Antibody

BNC881268-100 100uL
EUR 233
Description: Primary antibody against Creatine Kinase-BB (CK-BB) (CKBB/1268), CF488A conjugate, Concentration: 0.1mg/mL

Creatine Kinase-BB (CK-BB) (CKBB/1268) Antibody

BNC881268-500 500uL
EUR 545
Description: Primary antibody against Creatine Kinase-BB (CK-BB) (CKBB/1268), CF488A conjugate, Concentration: 0.1mg/mL

Creatine Kinase-BB (CK-BB) (CKBB/1268) Antibody

BNC611268-100 100uL
EUR 233
Description: Primary antibody against Creatine Kinase-BB (CK-BB) (CKBB/1268), CF660R conjugate, Concentration: 0.1mg/mL

Creatine Kinase-BB (CK-BB) (CKBB/1268) Antibody

BNC611268-500 500uL
EUR 545
Description: Primary antibody against Creatine Kinase-BB (CK-BB) (CKBB/1268), CF660R conjugate, Concentration: 0.1mg/mL

Creatine Kinase-BB (CK-BB) (CKBB/1268) Antibody

BNCA1268-250 250uL
EUR 394
Description: Primary antibody against Creatine Kinase-BB (CK-BB) (CKBB/1268), APC conjugate, Concentration: 0.1mg/mL

Creatine Kinase-BB (CK-BB) (CKBB/1268) Antibody

BNUB1268-100 100uL
EUR 264
Description: Primary antibody against Creatine Kinase-BB (CK-BB) (CKBB/1268), Concentration: 0.2mg/mL

Creatine Kinase-BB (CK-BB) (CKBB/1268) Antibody

BNUB1268-50 50uL
EUR 405
Description: Primary antibody against Creatine Kinase-BB (CK-BB) (CKBB/1268), 1mg/mL

Creatine Kinase-BB (CK-BB) (CKBB/1268) Antibody

BNUB1268-500 500uL
EUR 513
Description: Primary antibody against Creatine Kinase-BB (CK-BB) (CKBB/1268), Concentration: 0.2mg/mL

Creatine Kinase-BB (CK-BB) (CKBB/1268) Antibody

BNCH1268-100 100uL
EUR 233
Description: Primary antibody against Creatine Kinase-BB (CK-BB) (CKBB/1268), Horseradish Peroxidase conjugate, Concentration: 0.1mg/mL

Creatine Kinase-BB (CK-BB) (CKBB/1268) Antibody

BNCH1268-500 500uL
EUR 545
Description: Primary antibody against Creatine Kinase-BB (CK-BB) (CKBB/1268), Horseradish Peroxidase conjugate, Concentration: 0.1mg/mL

Creatine Kinase-BB (CK-BB) (CKBB/1268) Antibody

BNC051268-100 100uL
EUR 233
Description: Primary antibody against Creatine Kinase-BB (CK-BB) (CKBB/1268), CF405M conjugate, Concentration: 0.1mg/mL

Creatine Kinase-BB (CK-BB) (CKBB/1268) Antibody

BNC051268-500 500uL
EUR 545
Description: Primary antibody against Creatine Kinase-BB (CK-BB) (CKBB/1268), CF405M conjugate, Concentration: 0.1mg/mL

Creatine Kinase-BB (CK-BB) (CKBB/1268) Antibody

BNCP1268-250 250uL
EUR 394
Description: Primary antibody against Creatine Kinase-BB (CK-BB) (CKBB/1268), PerCP conjugate, Concentration: 0.1mg/mL

Creatine Kinase-BB (CK-BB) (CKBB/1268) Antibody

BNCR1268-250 250uL
EUR 394
Description: Primary antibody against Creatine Kinase-BB (CK-BB) (CKBB/1268), RPE conjugate, Concentration: 0.1mg/mL

Creatine Kinase-BB (CK-BB) (CKBB/1268) Antibody

BNC431268-100 100uL
EUR 233
Description: Primary antibody against Creatine Kinase-BB (CK-BB) (CKBB/1268), CF543 conjugate, Concentration: 0.1mg/mL

Creatine Kinase-BB (CK-BB) (CKBB/1268) Antibody

BNC431268-500 500uL
EUR 545
Description: Primary antibody against Creatine Kinase-BB (CK-BB) (CKBB/1268), CF543 conjugate, Concentration: 0.1mg/mL

Creatine Kinase-BB (CK-BB) (CKBB/1268) Antibody

BNCB1268-100 100uL
EUR 233
Description: Primary antibody against Creatine Kinase-BB (CK-BB) (CKBB/1268), Biotin conjugate, Concentration: 0.1mg/mL

Creatine Kinase-BB (CK-BB) (CKBB/1268) Antibody

BNCB1268-500 500uL
EUR 545
Description: Primary antibody against Creatine Kinase-BB (CK-BB) (CKBB/1268), Biotin conjugate, Concentration: 0.1mg/mL

Creatine Kinase-BB (CK-BB) (CKBB/1268) Antibody

BNC551268-100 100uL
EUR 233
Description: Primary antibody against Creatine Kinase-BB (CK-BB) (CKBB/1268), CF555 conjugate, Concentration: 0.1mg/mL

Creatine Kinase-BB (CK-BB) (CKBB/1268) Antibody

BNC551268-500 500uL
EUR 545
Description: Primary antibody against Creatine Kinase-BB (CK-BB) (CKBB/1268), CF555 conjugate, Concentration: 0.1mg/mL

Creatine Kinase-BB (CK-BB) (CKBB/1268) Antibody

BNC941268-100 100uL
EUR 233
Description: Primary antibody against Creatine Kinase-BB (CK-BB) (CKBB/1268), CF594 conjugate, Concentration: 0.1mg/mL

Creatine Kinase-BB (CK-BB) (CKBB/1268) Antibody

BNC941268-500 500uL
EUR 545
Description: Primary antibody against Creatine Kinase-BB (CK-BB) (CKBB/1268), CF594 conjugate, Concentration: 0.1mg/mL

Creatine Kinase-BB (CK-BB) (CKBB/1268) Antibody

BNC401268-100 100uL
EUR 233
Description: Primary antibody against Creatine Kinase-BB (CK-BB) (CKBB/1268), CF640R conjugate, Concentration: 0.1mg/mL

Creatine Kinase-BB (CK-BB) (CKBB/1268) Antibody

BNC401268-500 500uL
EUR 545
Description: Primary antibody against Creatine Kinase-BB (CK-BB) (CKBB/1268), CF640R conjugate, Concentration: 0.1mg/mL

Creatine kinase isoenzyme (CK-BB) Antigen

E64C00704 20ug
EUR 382

Recombinant Human Creatine Kinase BB (CK-BB) Isoenzyme

DAG279 1mg
EUR 1004

Human creatine kinase BB isoenzyme (CK-BB) ELISA kit

CSB-EQ027522HU-24T 1 plate of 24 wells
EUR 165
Description: Quantitativesandwich ELISA kit for measuring Human creatine kinase BB isoenzyme (CK-BB) in samples from serum, plasma, tissue homogenates. A new trial version of the kit, which allows you to test the kit in your application at a reasonable price.

Human creatine kinase BB isoenzyme (CK-BB) ELISA kit

1-CSB-EQ027522HU
 • EUR 703.00
 • EUR 4843.00
 • EUR 2570.00
 • 1 plate of 96 wells
 • 10 plates of 96 wells each
 • 5 plates of 96 wells each
Description: Quantitativesandwich ELISA kit for measuring Human creatine kinase BB isoenzyme (CK-BB) in samples from serum, plasma, tissue homogenates. Now available in a cost efficient pack of 5 plates of 96 wells each, conveniently packed along with the other reagents in 5 separate kits.

Mouse creatine kinase BB isoenzyme (CK-BB) ELISA kit

CSB-EQ027522MO-24T 1 plate of 24 wells
EUR 165
Description: Quantitativesandwich ELISA kit for measuring Mouse creatine kinase BB isoenzyme (CK-BB) in samples from serum, plasma, tissue homogenates. A new trial version of the kit, which allows you to test the kit in your application at a reasonable price.

Mouse creatine kinase BB isoenzyme (CK-BB) ELISA kit

1-CSB-EQ027522MO
 • EUR 703.00
 • EUR 4843.00
 • EUR 2570.00
 • 1 plate of 96 wells
 • 10 plates of 96 wells each
 • 5 plates of 96 wells each
Description: Quantitativesandwich ELISA kit for measuring Mouse creatine kinase BB isoenzyme (CK-BB) in samples from serum, plasma, tissue homogenates. Now available in a cost efficient pack of 5 plates of 96 wells each, conveniently packed along with the other reagents in 5 separate kits.

Rat creatine kinase BB isoenzyme (CK-BB) ELISA kit

CSB-EQ027522RA-24T 1 plate of 24 wells
EUR 165
Description: Quantitativesandwich ELISA kit for measuring Rat creatine kinase BB isoenzyme (CK-BB) in samples from serum, plasma, tissue homogenates. A new trial version of the kit, which allows you to test the kit in your application at a reasonable price.

Rat creatine kinase BB isoenzyme (CK-BB) ELISA kit

1-CSB-EQ027522RA
 • EUR 703.00
 • EUR 4843.00
 • EUR 2570.00
 • 1 plate of 96 wells
 • 10 plates of 96 wells each
 • 5 plates of 96 wells each
Description: Quantitativesandwich ELISA kit for measuring Rat creatine kinase BB isoenzyme (CK-BB) in samples from serum, plasma, tissue homogenates. Now available in a cost efficient pack of 5 plates of 96 wells each, conveniently packed along with the other reagents in 5 separate kits.

Recombinant (yeast) Human Creatine Kinase BB Isoenzyme

RP-1058 10 ug
EUR 225

ELISA kit for Human Creatine kinase BB isoenzyme (CK-BB)

KTE62696-48T 48T
EUR 332
Description: Quantitative sandwich ELISA for measuring Human Creatine kinase BB isoenzyme (CK-BB) in samples from cell culture supernatants, serum, whole blood, plasma and other biological fluids.

ELISA kit for Human Creatine kinase BB isoenzyme (CK-BB)

KTE62696-5platesof96wells 5 plates of 96 wells
EUR 2115
Description: Quantitative sandwich ELISA for measuring Human Creatine kinase BB isoenzyme (CK-BB) in samples from cell culture supernatants, serum, whole blood, plasma and other biological fluids.

ELISA kit for Human Creatine kinase BB isoenzyme (CK-BB)

KTE62696-96T 96T
EUR 539
Description: Quantitative sandwich ELISA for measuring Human Creatine kinase BB isoenzyme (CK-BB) in samples from cell culture supernatants, serum, whole blood, plasma and other biological fluids.

ELISA kit for Rat Creatine kinase BB isoenzyme (CK-BB)

KTE101077-48T 48T
EUR 354
Description: Quantitative sandwich ELISA for measuring Rat Creatine kinase BB isoenzyme (CK-BB) in samples from cell culture supernatants, serum, whole blood, plasma and other biological fluids.

ELISA kit for Rat Creatine kinase BB isoenzyme (CK-BB)

KTE101077-5platesof96wells 5 plates of 96 wells
EUR 2252
Description: Quantitative sandwich ELISA for measuring Rat Creatine kinase BB isoenzyme (CK-BB) in samples from cell culture supernatants, serum, whole blood, plasma and other biological fluids.

ELISA kit for Rat Creatine kinase BB isoenzyme (CK-BB)

KTE101077-96T 96T
EUR 572
Description: Quantitative sandwich ELISA for measuring Rat Creatine kinase BB isoenzyme (CK-BB) in samples from cell culture supernatants, serum, whole blood, plasma and other biological fluids.

Creatine Kinase BB antibody

22839-100ul 100ul
EUR 390

Creatine Kinase BB Antibody

abx034788-400ul 400 ul
EUR 523

Creatine Kinase BB Antibody

abx034788-80l 80 µl
EUR 286

Creatine Kinase BB Antibody

abx034952-100ul 100 ul
EUR 523

anti-Creatine Kinase BB

YF-PA23459 50 ul
EUR 334
Description: Mouse polyclonal to Creatine Kinase BB

anti-Creatine Kinase BB

YF-PA23460 50 ul
EUR 334
Description: Mouse polyclonal to Creatine Kinase BB

anti-Creatine kinase-BB(CK-BB) (3A6)

LF-MA0232 100 ul
EUR 334
Description: Mouse monoclonal to Creatine kinase-BB(CK-BB)

Human Creatine Kinase B-type (CKBB) Antibody

11271-05011 150 ug
EUR 217

Creatine Kinase Isoenzyme MB Assay Kit

abx098421-Hitachi7060R160ml8R260ml2 Hitachi 7060; R1: 60ml×8 R2: 60ml×2
EUR 237

Creatine Kinase Isoenzyme MB Assay Kit

abx098421-Hitachi7170R124ml1R26ml1 Hitachi 7170; R1: 24ml×1 R2: 6ml×1
EUR 237

Creatine Kinase Isoenzyme MB Assay Kit

abx098421-Hitachi7170R140ml2R220ml1 Hitachi 7170; R1: 40ml×2 R2: 20ml×1
EUR 378

Creatine Kinase Isoenzyme MB Assay Kit

abx098421-Hitachi7170R160ml1R215ml1 Hitachi 7170; R1: 60ml×1 R2: 15ml×1
EUR 331

Creatine Kinase-BB (CK-BB); Clone 2ba6 (Concentrate)

RA0519-C.1 0.1 ml
EUR 125

Creatine Kinase-BB (CK-BB); Clone 2ba6 (Concentrate)

RA0519-C.5 0.5 ml
EUR 300

Creatine Kinase-BB (CK-BB); Clone 2ba6 (Concentrate)

RA0519-C1 1 ml
EUR 500

Polyclonal CKB / Creatine Kinase BB Antibody

APG02613G 0.1mg
EUR 484
Description: A polyclonal antibody raised in Goat that recognizes and binds to Human CKB / Creatine Kinase BB . This antibody is tested and proven to work in the following applications:

Monoclonal Creatine Kinase BB Antibody (Center)

APG02774G 0.1ml
EUR 484
Description: A Monoclonal antibody against Human Creatine Kinase BB (Center). The antibodies are raised in Mouse. This antibody is applicable in WB

Rat Creatine Kinase BB ELISA kit

E02C0609-96 1 plate of 96 wells
EUR 685
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Rat Creatine Kinase BB in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Rat Creatine Kinase BB ELISA kit

E02C0609-192T 192 tests
EUR 1270
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Rat Creatine Kinase BB in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Rat Creatine Kinase BB ELISA kit

E02C0609-48 1 plate of 48 wells
EUR 520
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Rat Creatine Kinase BB in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Human Creatine Kinase BB ELISA kit

E01C0609-192T 192 tests
EUR 1270
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Human Creatine Kinase BB in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Human Creatine Kinase BB ELISA kit

E01C0609-48 1 plate of 48 wells
EUR 520
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Human Creatine Kinase BB in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Human Creatine Kinase BB ELISA kit

E01C0609-96 1 plate of 96 wells
EUR 685
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Human Creatine Kinase BB in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Anti-Creatine Kinase BB (3D5-3D11)

YF-MA12455 100 ug
EUR 363
Description: Mouse monoclonal to Creatine Kinase BB

Mouse Creatine Kinase BB ELISA kit

E03C0609-192T 192 tests
EUR 1270
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Mouse Creatine Kinase BB in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Mouse Creatine Kinase BB ELISA kit

E03C0609-48 1 plate of 48 wells
EUR 520
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Mouse Creatine Kinase BB in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Mouse Creatine Kinase BB ELISA kit

E03C0609-96 1 plate of 96 wells
EUR 685
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Mouse Creatine Kinase BB in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Pig Creatine Kinase BB ELISA kit

E07C0609-192T 192 tests
EUR 1270
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Porcine Creatine Kinase BB in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Pig Creatine Kinase BB ELISA kit

E07C0609-48 1 plate of 48 wells
EUR 520
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Porcine Creatine Kinase BB in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Pig Creatine Kinase BB ELISA kit

E07C0609-96 1 plate of 96 wells
EUR 685
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Porcine Creatine Kinase BB in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Goat Creatine Kinase BB ELISA kit

E06C0609-192T 192 tests
EUR 1270
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Goat Creatine Kinase BB in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Goat Creatine Kinase BB ELISA kit

E06C0609-48 1 plate of 48 wells
EUR 520
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Goat Creatine Kinase BB in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Goat Creatine Kinase BB ELISA kit

E06C0609-96 1 plate of 96 wells
EUR 685
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Goat Creatine Kinase BB in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Rabbit Creatine Kinase BB ELISA kit

E04C0609-192T 192 tests
EUR 1270
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Rabbit Creatine Kinase BB in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Rabbit Creatine Kinase BB ELISA kit

E04C0609-48 1 plate of 48 wells
EUR 520
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Rabbit Creatine Kinase BB in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Rabbit Creatine Kinase BB ELISA kit

E04C0609-96 1 plate of 96 wells
EUR 685
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Rabbit Creatine Kinase BB in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Dog Creatine Kinase BB ELISA kit

E08C0609-192T 192 tests
EUR 1270
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Canine Creatine Kinase BB in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Dog Creatine Kinase BB ELISA kit

E08C0609-48 1 plate of 48 wells
EUR 520
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Canine Creatine Kinase BB in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Dog Creatine Kinase BB ELISA kit

E08C0609-96 1 plate of 96 wells
EUR 685
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Canine Creatine Kinase BB in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Monkey Creatine Kinase BB ELISA kit

E09C0609-192T 192 tests
EUR 1270
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Monkey Creatine Kinase BB in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Monkey Creatine Kinase BB ELISA kit

E09C0609-48 1 plate of 48 wells
EUR 520
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Monkey Creatine Kinase BB in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Monkey Creatine Kinase BB ELISA kit

E09C0609-96 1 plate of 96 wells
EUR 685
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Monkey Creatine Kinase BB in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Human creatine kinase BB isoenzymes(CK-BB)ELISA Kit

GA-E1269HM-48T 48T
EUR 289

Human creatine kinase BB isoenzymes(CK-BB)ELISA Kit

GA-E1269HM-96T 96T
EUR 466

Human creatine kinase BB isoenzymes?CK-BB ELISA Kit

201-12-1253 96 tests
EUR 440
Description: A quantitative ELISA kit for measuring Human in samples from biological fluids.

Human creatine kinase BB isoenzymes(CK-BB)ELISA Kit

QY-E03022 96T
EUR 361

Creatine Kinase-BB (CK-BB) MonoSpecific Antibody, Unconjugated-20ug

1152-MSM2-P0 20ug
EUR 233